גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט מיט דער מיטהילף פֿון שלום בערגער און הערשל גלעזער—
געזונט־טערמינאָלאָגיע
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Gitl Schaechter-Viswanath with
Zackary Berger and Paul Glasser—
Healthcare Terminology
(Free Download)

גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט מיט דער מיטהילף
גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט מיט דער מיטהילף
פֿון שלום בערגער און הערשל גלעזער—

געזונט־טערמינאָלאָגיע
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Gitl Schaechter-Viswanath with
Zackary Berger and Paul Glasser—
Healthcare Terminology
(Free Download)
Item# gezunt

Product Description


Click here for English.


מיר שטעלן פֿאַר אײַך דאָ פֿאָר אַ פּי־די־עף פֿון דער פֿולער ענגליש־ייִדישער רשימה געזונט־טערמינען אָפּגעדרוקט אין אויפֿן שוועל, נומ׳ 364–365. אָט די רשימה נעמט אַרײַן טערמינען פֿון דער אַמעריקאַנער געזונט־אָפּהיט־סיסטעם, צווישן אַנדערע, בשעת איר זיווג־רשימה, די מעדיצינישע טערמינאָלאָגיע, שטעלט צו אַ ריי טערמינען וועגן דעם גוף, וועגן קרענק, וועגן דעם מעדיצינישן פֿעלד, און זי נעמט אויך אַרײַן פֿאַרשידענע אויסדרוקן וואָס מע הערט אין דער שמועסשפּראַך. ביידע טערמינאָלאָגיעס זײַנען באַזירט אויף רשימות וואָס געפֿינען זיך אין נחום סטוטשקאָווס אוצר פֿון דער ייִדישער שפּראַך, ווי אויך ווערטער און אויסדריקן גענומענע פֿונעם נײַעם אַרומנעמיקן ענגליש־ייִדישן ווערטערבוך וואָס וועט אין גיכן אַרויס בײַ דער ייִדיש־ליגע. די איצטיקע טערמינאָלאָגיע האָט צונויפֿגעשטעלט גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט, הויפּטרעדאַקטאָר פֿון דעם נײַעם ווערטערבוך, מיט דער מיטהילף פֿון שלום בערגער און הערשל גלעזער.


Presented here is a PDF of the full English-Yiddish healthcare terminology published in Afn Shvel #364-365. This list includes words and expressions pertaining mostly to the American health care system, among others, while its companion list, the medical terminology, offers an array of words about the human body, illnesses, and the field of medicine, and it also includes various expressions that can be heard in the spoken language. The current list was based on words and expressions found in Nahum Stutshkov's Oytser fun der yidisher shprakh, as well as entries in the new Comprehensive English-Yiddish Dictionary currently in progress and soon to be published by the League for Yiddish. The terminology was compiled by Gitl Schaechter-Viswanath, editor-in-chief of the new English-Yiddish dictionary, with the assistance of Zackary (Sholem) Berger and Paul (Hershl) Glasser.


Publication Information
געזונט־טערמינאָלאָגיע.
Gitl Schaechter-Viswanath with Zackary (Sholem) Berger and Paul (Hershl) Glasser, comp., "Healthcare Terminology," printed in Afn Shvel #364-365, free download of PDF: 80KB.