ד"ר סוס (ייִדיש: שלום בערגער)—
די קאַץ דער פּאַיאַץ

Dr. Sus (Yidish: Sholem Berger)—
Di kats der payats

Dr. Seuss (Yiddish: Zackary Sholem Berger)—
The Cat in the Hat

ד"ר סוס (ייִדיש: שלום בערגער)—
ד"ר סוס (ייִדיש: שלום בערגער)—
די קאַץ דער פּאַיאַץ

Dr. Seuss (Yiddish: Zackary Sholem Berger)—
The Cat in the Hat
Item# katspayats
$15.00
Choose Member/Nonmember (Member discount amount in parentheses next to member price.): 

Product Description


די קאַץ דער פּאַיאַץ: אַן איבערזעצונג פֿון ד"ר סוס' באַװוּסטן קינדערביכל, אַ מעשׂה מיט אַ קאַץ װאָס װײסט װי זיך צו פֿאַרװײַלן אין אַ רעגנדיקן טאָג, און אַ פֿיש װאָס ציטערט פֿאַר דער מאַמען װאָס װעט באַלד צוריקקומען.

Di Kats der Payats (The Cat in the Hat in Yiddish). This is a translation of Dr. Seuss’s classic book about a cat that wants to amuse himself on a rainy day and a fish that’s worried that Mother might come home at any minute to a house turned upside down.

Publication Information
די קאַץ דער פּאַיאַץ.
Dr. Seuss, Di kats der payats (The Cat in the Hat), translated into Yiddish by Zackary Sholem Berger (New York: Twenty-Fourth Street Books, 2003), 63 pages, ISBN: 0-9726939-0-4.