גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט—
מעדיצינישע טערמינאָלאָגיע
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Gitl Schaechter-Viswanath—
Medical Terminology
(Free Download)

גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט—
גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט—
מעדיצינישע טערמינאָלאָגיע
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Gitl Schaechter-Viswanath—
Medical Terminology
(Free Download)
Item# meditsin

Product Description


Click here for English.


מיר שטעלן פֿאַר אײַך דאָ פֿאָר אַ פּי־די־עף פֿון דער פֿולער ענגליש־ייִדישער רשימה מעדיצינישע טערמינען אָפּגעדרוקט אין אויפֿן שוועל, נומ׳ 368–369. אָט די רשימה שטעלט צו אַ ריי טערמינען וועגן דעם גוף, וועגן קרענק, וועגן דעם מעדיצינישן פֿעלד, און זי נעמט אויך אַרײַן פֿאַרשידענע אויסדרוקן וואָס מע הערט אין דער שמועסשפּראַך, בשעת איר זיווג־רשימה, די געזונט־טערמינאָלאָגיע, נעמט אַרײַן טערמינען פֿון דער אַמעריקאַנער געזונט־אָפּהיט־סיסטעם, צווישן אַנדערע. ביידע טערמינאָלאָגיעס זײַנען באַזירט אויף רשימות וואָס געפֿינען זיך אין נחום סטוטשקאָווס אוצר פֿון דער ייִדישער שפּראַך, ווי אויך ווערטער און אויסדריקן גענומענע פֿונעם נײַעם אַרומנעמיקן ענגליש־ייִדישן ווערטערבוך וואָס וועט אין גיכן אַרויס בײַ דער ייִדיש־ליגע. די איצטיקע טערמינאָלאָגיע האָט צונויפֿגעשטעלט גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט, הויפּטרעדאַקטאָר פֿון דעם נײַעם ווערטערבוך.


Presented here is a PDF of the full English-Yiddish medical terminology published in Afn Shvel #368-369. This list offers an array of words about the human body, illnesses, and the field of medicine, and it also includes various expressions that can be heard in the spoken language, while its companion list, the healthcare terminology, includes words and expressions pertaining mostly to the American health care system, among others. The current list was based on words and expressions found in Nahum Stutshkov's Oytser fun der yidisher shprakh, as well as entries in the new Comprehensive English-Yiddish Dictionary currently in progress and soon to be published by the League for Yiddish. The terminology was compiled by Gitl Schaechter-Viswanath, editor-in-chief of the new English-Yiddish dictionary.


Publication Information
מעדיצינישע־טערמינאָלאָגיע.
Gitl Schaechter-Viswanath, comp., "Medical Terminology," printed in Afn Shvel #368-369, free download of PDF: 171KB.