דזשיין פּעפּלער און אַבֿיבֿה אינאָך—
איך קען זיך נישט באַקלאָגן אָבער פֿון דעסט וועגן
באַקלאָג איך זיך אַ מאָל אויך (קאָמפּאַקטל)

Dzheyn Pepler un Avive Inokh—
Ikh ken zikh nisht baklogn ober fun dest vegn
baklog ikh zikh a mol oykh (Kompaktl)

Jane Peppler & Aviva Enoch—
I Can't Complain, But Sometimes I Still Do (CD)

דזשיין פּעפּלער און אַבֿיבֿה אינאָך—
דזשיין פּעפּלער און אַבֿיבֿה אינאָך—
איך קען זיך נישט באַקלאָגן אָבער פֿון דעסט
וועגן באַקלאָג איך זיך אַ מאָל אויך (קאָמפּאַקטל)

Jane Peppler & Aviva Enoch—
I Can't Complain,
But Sometimes I Still Do (CD)
Item# cntcmpln
$14.00
Choose Member/Nonmember (Member discount amount in parentheses next to member price.): 

Product Description


Click here for English.

די רעקאָרדירונג איז כּולל 14 לידער און אַ װאַלס. די אַטמאָספֿער איז נאַטירלעך, אינטים און אָריגינעל. אויפֿן קאָמפּאַקטל געפֿינען זיך עטלעכע אַלטע באַליבטע לידער, אַ צאָל זעלטן געהערטע און צװײ אָריגינעלע קאָמפּאָזיציעס.

די פּראָגראַם
זינג, ברודער, זינג!
ביראָבידזשאַן
די עלטער
עפּעס פֿון גאָרנישט
גריס, באַגריס
דאָן און דאָניע
אַ ביסל ליבע
הילדעס וואַלס
פֿרײַטיק אױף דער נאַכט
האַרבסטליד
גאָט פֿון אַבֿרהם
באָבעניו
גליק
אַ ייִדישע חתונה
טעם המן


The recording features 14 songs and and a waltz — a natural, intimate atmosphere, evocative and original. There are a few old favorites, some rarely-heard marvels, and two original compositions.

Track List
Zing, bruder, zing!
Birobidzhan
Di elter
Epes fun gornisht
Gris, bagris
Don un Donye
A bisl libe
Hilda's waltz
Fraytik af der nakht
Harbstlid
Got fun Avrom
Bobenyu
Glik
A yidishe khasene
Ta'am haman

Publication Information
איך קען זיך נישט באַקלאָגן אָבער פֿון דעסט וועגן באַקלאָג איך זיך אַ מאָל אויך.
Jane Peppler & Aviva Enoch, I Can't Complain, But Sometimes I Still Do (Chapel Hill: Skylark Productions, 2010), compact disk.