מינע-ליפֿשע ווישוואַנאַט מיט דזשיימי קאָנוויי—
מאַטעמאַטיק־טערמינאָלאָגיע
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Meena-Lifshe Viswanath with Jamie Conway—
Yiddish Mathematical Terms
(Free Download)

מינע-ליפֿשע ווישוואַנאַט
מינע-ליפֿשע ווישוואַנאַט
מיט דזשיימי קאָנוויי—

מאַטעמאַטיק־טערמינאָלאָגיע
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Meena-Lifshe Viswanath
with Jamie Conway—
Yiddish Mathematical Terms
(Free Download)
Item# matematik

Product Description


Click here for English.

גיט דאָ אַ קוועטש כּדי אַראָפּצולאָדן דעם פּי־די־עף
פֿון דער פֿולער רשימה וואָס מינע־ליפֿשע ווישוואַנאַט האָט צונויפֿגעשטעלט באַזירט אויף די מאַטעמאַטיק־טערמינען וואָס געפֿינען זיך אין נחום סטוטשקאָווס אוצר פֿון דער ייִדישער שפּראַך (ווערטער־גרופּע 54) און דערגאַנצט מיט טערמינען וואָס געפֿינען זיך אין אַנדערע ווערטערביכער. צוגעהאָלפֿן מיט אָט דער רשימה האָט איר מאַן דזשיימי קאָנוויי.
....... מינע־ליפֿשע ווישוואַנאַט, אַן אײַנוווינער פֿון אַטלאַנטע, דזש"ע, האָט שטודירט אינזשעניריע סײַ אינעם מאַסאַטשוסעטסער אינסטיטוט פֿון טעכנאָלאָגיע סײַ אינעם דזשאָרדזשיער אינסטיטוט פֿון טעכנאָלאָגיע און האָט גראַדויִרט מיט אַ גוטער קענטשאַפֿט פֿון (און ליבשאַפֿט צו) מאַטעמאַטיק. דזשיימי קאָנוויי איז אַ דאָקטאָראַנט אין מאַטעמאַטיק בײַם דזשאָרדזשיער אינסטיטוט פֿון טעכנאָלאָגיע.


Click here to download the PDF
of the full terminological list that Meena-Lifshe Viswanath compiled, based on the mathematical terms found in Nokhem Stutshkov's Oytser fun der yidisher shprakh (category 54) and supplemented by terms that can be found in other Yiddish dictionaries. Her husband Jamie Conway assisted with this endeavor.
.... Meena-Lifshe Viswanath, a resident of Atlanta, GA, studied engineering at both the Massachusetts Institute of Terminology and the Georgia Institute of Technology and graduated with a solid knowledge (and love) of mathematics. Jamie Conway is at work on a PhD in mathematics at Georgia Tech.


Publication Information
מאַטעמאַטיק־טערמינאָלאָגיע.
Meena-Lifshe Viswanath with Jamie Conway, comp., "Yiddish Mathematical Terms," expanded version of that printed in Afn Shvel #356-357, free download of PDF: 86KB.