גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט מיט דער הילף פֿון בנימין שעכעטר און סענדער באָטוויניק—
מוזיק־טערמינאָלאָגיע
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Gitl Schaechter-Viswanath with
Binyumen Schaechter and Sender Botwinik—
Yiddish Musical Terms
(Free Download)

גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט
גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט
מיט דער הילף
פֿון בנימין שעכעטר און
סענדער באָטוויניק—

מוזיק־טערמינאָלאָגיע
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Gitl Schaechter-Viswanath with
Binyumen Schaechter and Sender Botwinik—
Yiddish Musical Terms
(Free Download)
Item# muzik

Product Description


Click here for English.


גיט דאָ אַ קוועטש כּדי אַראָפּצולאָדן דעם פּי־די־עף
פֿון דער פֿולער ענגליש־ייִדישער רשימה מוזיק־טערמינען אָפּגעדרוקט אין אויפֿן שוועל, נומ׳ 362–363. די רשימה איז באַזירט אויף טערמינאָלאָגיע וואָס געפֿינט זיך אין נחום סטוטשקאָווס אוצר פֿון דער ייִדישער שפּראַך, ווי אויך ווערטער און אויסדריקן גענומענע פֿון אונדזער אַרומנעמיק ענגליש־ייִדישן ווערטערבוך (גיט דאָ אַ קוועטש פֿאַרן ווערטערבוך.). די איצטיקע טערמינאָלאָגיע האָט צונויפֿגעשטעלט גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט, ווי אויך די מוזיקערס סענדער באָטוויניק און בנימין שעכטער.


Click here to download the PDF
of the full English-Yiddish musical terminology published in Afn Shvel #362-363. The list was based on words and expressions found in Nahum Stutshkov's Oytser fun der yidisher shprakh, as well as entries in our Comprehensive English-Yiddish Dictionary (Click here for the dictionary). The terminology was compiled by Gitl Schaechter-Viswanath and musicians Alexander Botwinik and Binyumen Schaechter.


Publication Information
מוזיק־טערמינאָלאָגיע.
Gitl Schaechter-Viswanath with Binyumen Schaechter and Sender Botwinik, comp., "Yiddish Musical Terms," printed in Afn Shvel #362-363, free download of PDF: 217KB.