ד"ר סוס (ייִדיש: שלום בערגער)—
דזשאָרדזש דער נײַגעריקער

Dr. Sus (Yidish: Sholem Berger)—
Dzhordzh der naygeriker

Dr. Seuss (Yiddish: Zackary Sholem Berger)—
Curious George

ד"ר סוס (ייִדיש: שלום בערגער)—
ד"ר סוס (ייִדיש: שלום בערגער)—
דזשאָרדזש דער נײַגעריקער

Dr. Seuss (Yiddish: Zackary Sholem Berger)—
Curious George
Item# dzhordzh
$18.00
Choose Member/Nonmember (Member discount amount in parentheses next to member price.): 

Product Description


דזשאָרדזש דער נײַגעריקער: אַן איבערזעצונג פֿון ה. אַ. רײס קלאַסיש קינדערביכל װעגן אַ מאַלפּע, פֿאַרכאַפּט פֿון זײַן הײם אין אַפֿריקע, װאָס מאַכט אַדורך כּלערלײ שפּאַנענדיקע אַװאַנטורעס. אָפֿט מאָל זאָגט ער צו צו זײַן אַ גוטער, נאָר „קלײנע מאַלפּעלעך קומט אָן גרינג צו פֿאַרגעסן“.

Dzhordzh der naygeriker (Curious George in Yiddish). This is a translation of H. A. Rey’s childen’s classic about a monkey who was snatched from his home in Africa by a man in a yellow hat who takes him to America. On the way he has all sorts of thrilling adventures. He often promises to be good, but “it’s easy for little monkeys to forget.”

Publication Information
דזשאָרדזש דער נײַגעריקער.
H. A. Rey, Dzhordzh der naygeriker (Curious George), translated into Yiddish by Zackary Sholem Berger (New York: Yiddish House, 2005), 57 pages, ISBN: 0-9726939-2-0.