טערמינאָלאָגיעס פֿון אויפֿן שוועל
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Terminologies from Afn Shvel (Free Downloads)

מינע-ליפֿשע ווישוואַנאַט שלמה-חיים כּהן—
גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט מיט דער מיטהילף
גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט— גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט—
גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט— גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט—