טערמינאָלאָגיעס פֿון אויפֿן שוועל
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Terminologies from Afn Shvel (Free Downloads)

גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט— גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט—
גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט— גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט—
גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט— גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט מיט דער מיטהילף
גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט מינע-ליפֿשע ווישוואַנאַט
שלמה-חיים כּהן—