וועגן אונדז

Vegn undz
About Us


Click here for English

הקדמה
די ייִדיש־ליגע איז פֿאַרלײגט געװאָרן אין 1979 פֿונעם חשובֿן לינגװיסט און פּראָפֿעסאָר, ד"ר מרדכי שעכטער, כּדי צו געבן אַן אָרגאַניזאַציאָנעלן אונטערשפּאַר דער מאָדערניזירונג, נאָרמירונג און באַניץ פֿון דער ייִדישער שפּראַך אין אַלע אַספּעקטן פֿונעם טאָג־טעגלעכן לעבן. די ייִדיש־ליגע איז אײנע פֿון די זעלטענע אָרגאַניזאַציעס אין דער הײַנטיקער שפּראַכיקער און קולטורעלער ייִדיש־סבֿיבֿה װאָס פֿירט אַלע אירע אַקטיװיטעטן כּמעט אין גאַנצן אױף מאַמע־לשון. אונדזערע מיטגלידער געפֿינען זיך אױף זעקס קאָנטינענטן.

פּרינציפּן־דעקלאַראַציע
די מיסיע פֿון דער ייִדיש־ליגע נעמט אַרײַן אָט די צילן:
• צו אינספּירירן מענטשן צו רעדן ייִדיש אינעם טאָג־טעגלעכן לעבן;
• צו הײבן דעם פּרעסטיזש פֿון ייִדיש װי אַ לעבעדיקע שפּראַך, סײַ אין, סײַ
.. מחוץ דעם ייִדיש־שפּראַכיקן ציבור;
• צו אַגיטירן פֿאַר דער מאָדערניזירונג פֿון מאַמע־לשון.

װי אַזױ דערגרײכן מיר די צילן?
• אונדזער זשורנאַל — אױפֿן שװעל
• פֿילמען־פּראָיעקט — ,,אַ װעלט מיט װעלטעלעך: שמועסן מיט ייִדישע
.. שרײַבערס"
• נײַ ענגליש־ייִדיש װערטערבוך — אַרומנעמיק ענגליש־ייִדיש־ווערטערבוך
.. איצט צום באַקומען!
גראַדירטע ייִדיש־לייען־מאַטעריאַלן פֿאַר סטודענטן פֿון פֿאַרשײדענע
.. מדרגות (צוקונפֿטיקער פּראָיעקט)
פּובליקאַציעס אויף ייִדיש וואָס מיר גיבן אַרויס און/אָדער פֿאַרקויפֿן
קולטורעלע פּראָגראַמען

אױספֿיר־סעקרעטאַר
ד"ר שבֿע צוקער, פּראָפֿעסאָר פֿון ייִדיש, מחבר פֿון ייִדיש־לערן־מאַטעריאַלן און איבערזעצער, איז דער אױספֿיר־סעקרעטאַר פֿון דער ייִדיש־ליגע און דער שעף־רעדאַקטאָר פֿון איר אָרגאַן, אױפֿן שװעל.

פֿאָרזיצער פֿון דער עקזעקוטיװע
גיטל שעכטער־װישװאַנאַט, פֿאָרזיצער פֿון דער עקזעקוטיװע, ייִדיש־ליגע; סטיל־רעדאַקטאָר פֿון אױפֿן שװעל; קלינישער קאָנסולטאַנט, זימעט־גרופּע פֿאַר געזונט־באַדינונג, מאָרגאַנװיל, נ"דזש; ייִדישער פּאָעט

מיטגלידער פֿון דער עקזעקוטיװע
ד"ר עליסאַ בעמפּאָראַד, געהילף־פּראָפֿעסאָר פֿון געשיכטע, קװינסער
.. קאָלעדזש, ניו־יאָרק, נ"י
ד"ר איציק גאָטעסמאַן, געהילף־רעדאַקטאָר פֿון דעם ייִדישן פֿאָרװערטס, ניו־
.. יאָרק, נ"י
ירמיה־שׂימחה גאַרבער, הױפּט־אַדװאָקאַט, דיסציפּלינאַרער קאָמיטעט פֿון
.. דעם העכסטן געריכט פֿון שטאַט ניו־יאָרק, ניו־יאָרק, נ"י
מאיר דוד, קאָמפּיוטערײַ־ספּעציאַליסט: בעל־הבית/פּראָדוצירער, "דאָס
.. ייִדישע קול"־ראַדיאָ, באָסטאָן, מאַס'; שליש, UYIP (דאָס פֿאַרשטײן דאָס
.. פּראָצעסירן ייִדיש-אינפֿאָרמאַציע)־פּאָסט־רשימה
ד"ר ישׂראל (זוני) זעליטש, חשובֿער עמעריטירטער װיסנשאַפֿטלער,
.. קאָנעקטיקוטער אַגריקולטורעלע עקספּערימענטן־סטאַנציע, ניו־הײװען, קאָן';
.. מיטפֿאָרזיצער, יאײל־ניו־הײװענער ייִדיש־לײענקרײַז; ייִדיש־לערער, לערן־
.. אינסטיטוט פֿאַר פּענסיאָנירטע, ניו־הײװען, קאָן'
ד"ר ליבי מיראַנסקי, געוועזענע שפּיטאָל־גירעקטאָר, איצטער אַרבעט
.. פֿרײַוויליק מיט קינדער, ביכער און פֿאָרשונג, ניו־ראָשעל, נ"י
ד"ר בערל קאַבאַק, פּראָפֿעסאָר פֿון מאַטעמאַטיק, בראָנקסער קאָמיוניטי־
.. קאַלעדזש, בראָנקס, נ"י
ד"ר ברוכה קאַפּלאַן, לעקטאָר אין ייִדיש, דזשאָנס־האָפּקינס־אוניװערסיטעט,
.. באָלטימאָר, מ"ד
ד״ר זושע קויפֿמאַן, דאָקטער פֿון פּאַליאַטיוון אָפּהיט און האָספּיץ־דירעקטאָר,
.. קאָלאָמביע־ און גרין־קאַונטי, נ"י
ד"ר צירל קוזניץ, געהילף־פּראָפֿעסאָר פֿון ייִדישער געשיכטע, דירעקטאָר פֿון
.. ייִדישע לימודים, באַרד־קאַלעדזש, אַנאַנדײל־אױף־האָדסאָן, נ"י


LEAGUE FOR YIDDISH
About Us


Introduction
The League for Yiddish, Inc., was founded in 1979 by prominent Yiddish linguist and professor Dr. Mordkhe Schaechter in order to provide organizational support for the modernization, standardization and use of the Yiddish language in all spheres of daily life. With devoted members on six continents, the League for Yiddish is one of the few organizations in today's Yiddish cultural and linguistic world that conducts its activities almost entirely in mame-loshn.

Mission Statement
The mission of the League for Yiddish includes the following goals:

 • to encourage people to speak Yiddish in their everyday life;
 • to enhance the prestige of Yiddish as a living language, both within and outside the Yiddish-speaking community;
 • to promote the modernization of Yiddish.

How do we accomplish these goals?

Executive Director
Dr. Sheva Zucker, professor of Yiddish, author of Yiddish educational materials and translator, is executive director of the League for Yiddish and editor-in-chief of its publication Afn Shvel.

Chair of the Board of Directors
Gitl Schaechter-Viswanath, Chair of the Board of Directors, League for Yiddish; Yiddish-language editor of Afn Shvel; Clinical Consultant, Zimmet Healthcare Services Group, Morganville, N.J.; Yiddish poet

Board of Directors

 • Dr. Elissa Bemporad, Assistant Professor of History, Queens College, New York, N.Y.
 • Dr. Beatrice Caplan, Lecturer in Yiddish, Johns Hopkins University, Baltimore, Md.
 • Mark David, computing professional; Host/Producer, Yiddish Voice Radio, Boston, Mass.; Moderator, UYIP (Understanding Yiddish Information Processing) Mailing List
 • Jeremy Simcha Garber, Principal Attorney, Departmental Disciplinary Committee of the Supreme Court of the State of New York, Appellate Division, New York, N.Y.
 • Dr. Itzik Gottesman, Associate Editor of the Yiddish newspaper, Forverts, New York, N.Y.
 • Dr. Bertram Kabak, Professor of Mathematics, Bronx Community College, Bronx, N.Y.
 • Dr. Stephen Kaufman, palliative care physician and hospice medical director, Columbia and Greene Counties, N.Y.
 • Dr. Cecile E. Kuznitz, Assistant Professor of Jewish History, Director of Jewish Studies, Bard College, Annandale-on-Hudson, N.Y.
 • Dr. Jeremy Miransky, former hospital administrator (retired), currently active as a volunteer with children, books and research, New Rochelle, N.Y.
 • Dr. Israel Zelitch, Distinguished Scientist Emeritus, The Connecticut Agricultural Experiment Station, New Haven, Conn.; Co-Chairman, Yale-New Haven Yiddish Reading Circle; Yiddish teacher, Institute for Learning in Retirement, New Haven, Conn.