אַנדערע ציונס: פֿון פֿרײַלאַנד צו ייִדיש־לאַנד;
לאַנד און לשון אין דרײַ ייִדיש־אינסטאַנצן;
75 יאָר פֿרײַלאַנד־ליגע, 70 יאָר אױפֿן שװעל,
30 יאָר ייִדיש־ליגע;
יום־טובֿדיקע דערעפֿענונג־פּראָגראַם: דעם 6טן יולי 2011

Other Zions: From Freeland to Yiddishland;
Land and Language in 3 Intertwined Yiddish Entities;
75 Years of the Freeland League, 70 Years of
Afn Shvel, 30 Years of the League for Yiddish;
Anniversary Exhibit Opening Program: July 6, 2011

 אַנדערע ציונס: פֿון פֿרײַלאַנד צו ייִדיש־לאַנד — לאַנד און לשון אין דרײַ ייִדיש־אינסטאַנצןClick here for English

מיטוואָך דעם 6טן יולי 2011, 6 נ"מ איז פֿאָרגעקומען די יום־טובֿדיקע דערעפֿענונג און פּראָגראַם לכּבֿוד דער יובֿל־אױסשטעלונג „אַנדערע ציונס: פֿון פֿרײַלאַנד צו ייִדיש־לאַנד" אין דעם צענטער פֿאַר ייִדישער געשיכטע אין נ"י.

דאָ אונטן געפֿינט זיך זײַטל 55 פֿון אויפֿן שוועל נומ' 354־355 וואָס מאָלט אויס דעם אָוונט. ווען איר וועט געבן אַ קוועטש אויף געוויסע פּנימער אין דעם רעדנער־, מוזיק־, צי פֿילמען־אָפּטייל וועט אַ פֿאַרבינדונג אײַך פֿירן, למשל, צו אַ זײַטל איבערגעגעבן יענעם באַטייליקטן מיט זײַן צי איר רעפֿעראַט, די ווערטער פֿון די געזונגענע לידער צי אַן אַנדער פֿאַרבינדונג וווּ מע קען זען יענעם פֿילם.The opening program and reception in honor of the anniversary exhibit "Other Zions: From Freeland to Yiddishland" took place on Wednesday, July 6, 2011, 6:00 p.m. at the Center for Jewish History, 15 W. 16th Street in New York City.

Above is page 55 from Afn Shvel #354-355 which depicts the evening's program. If you click on certain faces in the speaker, music or film sections, a link will lead you, for example, to a page dedicated to that participant or presentation where you can read his or her lecture, read the lyrics of the songs sung or see the film.