אַ שמועס צווישן אלי בענעדיקט און
אַ שמועס צווישן אלי בענעדיקט און
ר׳ מענדל הערש פּאַנעט
דאָס רבישע קינד און קאָמיקס אויף ייִדיש
הע‫רט וועגן זײַן לעבן ווי אַ רביש קינד; מעשׂיות וועגן זײַן חסידישער
דינאַסטיע, און וועגן די קליידער און מינהגים וואָס זענען אייגנאַרטיק
פֿאַר רבישע קינדער. הערט אויך ווי ער האָט אײַנגעפֿירט קאָמיקס־שאַפֿונג
אויף ייִדיש אין דער חסידישער וועלט דורך זשורנאַלן און ביכער וואָס
ער האָט אַרויסגעגעבן. מע רעדט אויך אַרום די פֿאַרשידענע סאָרטן שאַפֿונג
פֿאַרבונדן מיט זײַן אַ דרשן, חזן, שרײַבער, גראַפֿיקער,
מאָלער און אַפֿילו אַ היימישער קאָכלערער.
(רעקאָרדירט פֿעברואַר 2024)
* * *
Conversation between Eli Benedict and
Rabbi Mendel Hersh Paneth
The Royal Hasidic Child and Yiddish Comics
Hear about his life as the son of a Hasidic rebbe; stories about his dynasty,
and about the clothes and customs that are specific to descendants of Hasidic rabbis.
Learn how he introduced comics in Yiddish to the Hasidic world through magazines and
books that he published. Also about his various types of creative work as a
cantor, lecturer, writer, graphic artist, painter and even a cooking instructor.
(In Yiddish, recorded February 2024)

 אַ שמועס צווישן אלי בענעדיקט אוןדי ייִדיש־ליגע איז פֿאַרלײגט געװאָרן אין 1979 פֿונעם חשובֿן לינגװיסט און ייִדיש־פּראָפֿעסאָר ד"ר מרדכי שעכטער, כּדי צוצושטעלן אַן אָרגאַניזאַציאָנעלן אונטערשפּאַר דער מאָדערניזירונג, נאָרמירונג און באַניץ פֿון דער ייִדישער שפּראַך אין אַלע אַספּעקטן פֿונעם טאָג־טעגלעכן לעבן. די ייִדיש־ליגע איז אײנע פֿון די זעלטענע אָרגאַניזאַציעס אין דער הײַנטיקער שפּראַכיקער און קולטורעלער ייִדיש־סבֿיבֿה װאָס פֿירט אַלע אירע אַקטיװיטעטן כּמעט אין גאַנצן אױף מאַמע־לשון. אונדזערע מיטגלידער געפֿינען זיך אױף זעקס קאָנטינענטן.

די צילן פֿון דער ייִדיש־ליגע זײַנען אָט די:
• צו אינספּירירן מענטשן זײ זאָלן רעדן ייִדיש אינעם טאָג־טעגלעכן לעבן;
• צו הײבן דעם פּרעסטיזש פֿון ייִדיש װי אַ לעבעדיקע שפּראַך, סײַ אין,
,,,סײַ מחוץ, דעם ייִדיש־שפּראַכיקן ציבור;
• צו אַגיטירן פֿאַר דער מאָדערניזירונג פֿון מאַמע־לשון.


The League for Yiddish, Inc., was founded in 1979 by prominent Yiddish linguist and professor Dr. Mordkhe Schaechter in order to provide organizational support for the modernization, standardization and use of the Yiddish language in all spheres of daily life. With devoted members on six continents, the League for Yiddish is one of the few organizations in today's Yiddish cultural and linguistic world that conducts its activities almost entirely in mame-loshn.

The goals of the League for Yiddish are:

  • to encourage people to speak Yiddish in their everyday life;
  • to enhance the prestige of Yiddish as a living language, both within and outside the Yiddish-speaking community;
  • to promote the modernization of Yiddish.

League for Yiddish, Inc.
64 Fulton Street, Suite 1101
New York, NY 10038, USA
Telephone/Fax +1 212-889-0380
info@leagueforyiddish.org

The League for Yiddish is a 501(c)(3) charitable organization. Donations are tax-exempt to the extent allowed by law.