אַ ייִדישער טעאַטראַלישער קאָנצערט
אַ ייִדישער טעאַטראַלישער קאָנצערט
פֿון דזשאַש וואַלעצקי און דזשיין לעוויסאָן
פּליטים צוזאַמען
אַ קול־קורא צו סאָלידאַריטעט מיט אַלע און אַלץ וואָס שטייט אין סכּנה.
מיט דינאַמישע, וואָגיקע לידער וועגן אימיגראַציע און פּליטה,
קלימאַטן־בײַט, ראַסיזם, מאַסן־שיסערײַען, אַנטיסעמיטיזם און
אַנדערע מכּות אין דער הײַנטיקער וועלט,
מוטיקן זיי אונדז אַלעמען אָן: „לאָמיר שליסן אָרעמס און
פֿריִערט גיין אין גאַס צוזאַמען, צוזאַמען קעגן בלוט און האַס“. 
אויפֿגעפֿירט פֿון דער פֿאָלקסבינע און דעם
מוזיי פֿון דער ייִדישער ירושה (ניו־יאָרק) זונטיק, דעם 26סטן מאַרץ 2023
כּדי צו זען אַ קינאָ־רעקלאַמע צי פֿאָרווײַז און
נאָך אַלע פּרטים און כּדי צו קויפֿן בילעטן גיט דאָ אַ קוועטש.

A Yiddish Theatrical Concert
by Josh Waletzky and Jeyn Levison
Pleytem tsuzamen / Refugees Together
a call for solidarity with those who are most threatened.
Confronting our current reality, the songs present
a dynamic fusion of traditional forms with the social,
political, and personal challenges posed by the world today –
and they embody the power of music to foster
the courage we need to “link arms and
take to the streets together against bloodshed and hatred.”
presented by National Yiddish Theater Folksbiene and
the Museum of Jewish Heritage (New York City)
  Sunday, March 26, 2023
To see a video trailer and
for more details and to buy tickets, click this link.


 ייִדיש הײַנט — קאַפּיטל 16: אַ שמועס מיטדי ייִדיש־ליגע איז פֿאַרלײגט געװאָרן אין 1979 פֿונעם חשובֿן לינגװיסט און ייִדיש־פּראָפֿעסאָר ד"ר מרדכי שעכטער, כּדי צוצושטעלן אַן אָרגאַניזאַציאָנעלן אונטערשפּאַר דער מאָדערניזירונג, נאָרמירונג און באַניץ פֿון דער ייִדישער שפּראַך אין אַלע אַספּעקטן פֿונעם טאָג־טעגלעכן לעבן. די ייִדיש־ליגע איז אײנע פֿון די זעלטענע אָרגאַניזאַציעס אין דער הײַנטיקער שפּראַכיקער און קולטורעלער ייִדיש־סבֿיבֿה װאָס פֿירט אַלע אירע אַקטיװיטעטן כּמעט אין גאַנצן אױף מאַמע־לשון. אונדזערע מיטגלידער געפֿינען זיך אױף זעקס קאָנטינענטן.

די צילן פֿון דער ייִדיש־ליגע זײַנען אָט די:
• צו אינספּירירן מענטשן זײ זאָלן רעדן ייִדיש אינעם טאָג־טעגלעכן לעבן;
• צו הײבן דעם פּרעסטיזש פֿון ייִדיש װי אַ לעבעדיקע שפּראַך, סײַ אין,
,,,סײַ מחוץ, דעם ייִדיש־שפּראַכיקן ציבור;
• צו אַגיטירן פֿאַר דער מאָדערניזירונג פֿון מאַמע־לשון.


The League for Yiddish, Inc., was founded in 1979 by prominent Yiddish linguist and professor Dr. Mordkhe Schaechter in order to provide organizational support for the modernization, standardization and use of the Yiddish language in all spheres of daily life. With devoted members on six continents, the League for Yiddish is one of the few organizations in today's Yiddish cultural and linguistic world that conducts its activities almost entirely in mame-loshn.

The goals of the League for Yiddish are:

  • to encourage people to speak Yiddish in their everyday life;
  • to enhance the prestige of Yiddish as a living language, both within and outside the Yiddish-speaking community;
  • to promote the modernization of Yiddish.

League for Yiddish, Inc.
64 Fulton Street, Suite 1101
New York, NY 10038, USA
Telephone/Fax +1 212-889-0380
info@leagueforyiddish.org

The League for Yiddish is a 501(c)(3) charitable organization. Donations are tax-exempt to the extent allowed by law.