נאָך פּראָיעקטן

More Projects


Click here for English

ווזמא"י (ווי זאָגט מען אויף ייִדיש?)
פֿון 2002 ביז 2009 האָט די ייִדיש־ליגע אָנגעפֿירט מיט ווזמא”י (װי זאָגט מען אױף ייִדיש?), אַן עלעקטראָנישע פּאָסט־רשימה װאָס האָט געהאַט פֿאַר איר ציל צו פֿאַרשפּרײטן דעם באַניץ פֿון װערטער און אױסדרוקן, ספּעציעל טערמינאָלאָגישע פֿירלײגן, װאָס מע קען נישט לײַכט אָדער בכלל נישט געפֿינען אין די שױן פֿאַראַנענע ייִדיש־װערטערביכער. ווזמא”י איז געװען די אײנציקע עלעקטראָנישע רשימה אין גאַנצן איבערגעגעבן דעם װײַטער לערנען זיך ייִדיש. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט, בנימין שעכטער, האָט צוזאַמענגעאַרבעט מיט אַ גרופּע ייִדיש־מבֿינים. דער ווזמא”י־פּראָיעקט האָט אַרױסגעגעבן סך־הכּל 81 רשימות און מע האָט געפֿונען אָדער געשאַפֿן ייִדיש־עקװיוואַלענטן צו עטלעכע טױזנט ענגלישע טערמינען.

VZMAY (How Would You Say It in Yiddish?)
From 2002–2009 the League for Yiddish sponsored VZMAY (acronym for "Vi zogt men af yidish?" or "How would you say it in Yiddish?"), an electronic "Yiddish Q & A" mailing list which sought to promote the use of Yiddish words and expressions not easily found — or not found at all — in existing Yiddish dictionaries. VZMAY was the only e-mail list of its kind, exclusively dedicated to learning more Yiddish. This project was coordinated by Binyumen Schaechter in conjunction with a panel of Yiddish experts. In all, 81 lists were compiled and Yiddish equivalents were found or created for several thousand English terms.