אויפֿן שוועל־אַרטיקלען מיט גלאָסאַרן
(פֿרײַער צוטריט)

Afn Shvel Articles with Glossaries (free access)

Click here for English

כּדי צו העלפֿן דעם לייענער וואָס נייטיקט זיך אַ מאָל אין הילף בײַם לייענען אַרטיקלען אין אונדזער זשורנאַל ברענגען מיר אין יעדן נומער אויפֿן שוועל אַ 2–3 אַרטיקלען באַלייט פֿון גלאָסאַרן. די גלאָסאַרן גיבן צו פֿאַרשטיין די שווערערע ווערטער צי אויסדריקן — ווי זיי ווערן געניצט אין דעם קאָנטעקסט פֿון דעם אַרטיקל — אין אַ פּשוטערן ייִדיש. אַ צאָל פֿון די אַרטיקלען קען מען געפֿינען דאָ אויף אונדזער וועבזײַטל אין פּי־די־עף־פֿאָרמאַט.

מע קען אויך געפֿינען עטלעכע אויפֿן שוועל־אַרטיקלען אין גאַנצן אָנלײַן. דער לייענער קען לייענען און אַ קליק טאָן מיטן מײַזל אויף כּמעט יעדן וואָרט כּדי צו זען אַן איבערזעצונג אויף ענגליש.

דאָ אונטן רעכענען מיר אויס פֿאַרבינדונגען אויף אַלע אַזעלכע אַרטיקלען מיט ביידע מינים הילף וואָס געפֿינען זיך אויף אונדזער וועבזײַטל. איר קענט געפֿינען נאָך אַנדערע אַרטיקלען מיט גלאָסאַרן אין דעם געדרוקטן זשורנאַל. ביידע וועלן זײַן אַ באַזונדער באַהילפֿיקער רעסורס פֿאַר ייִדיש־קלאַסן און יחידים וואָס ווילן באַרײַכערן זייער ייִדיש.

In order to assist readers who may need a little help with reading our articles, we offer two or three articles accompanied by glossaries in each issue of Afn Shvel. These glossaries explain the more difficult words or expressions — as they are used in the context of the given article — in a simpler Yiddish. Some of these articles can be found here in PDF format.

Several other Afn Shvel articles with glossaries are currently available completley online; the reader can click on the majority of words and receive an on-screen English definition.

We provide links below to all instances of articles with these two types of reading aid that can be found on our website. You can find even more articles with glossaries in the print magazine. Both are a valuable resource for both Yiddish classes and individuals who want to enrich their Yiddish.


נישטאָ קיין ווערטער דערפֿאַר: אַ געדענק־שמועס מיט דער פּאָעטעסע,
י‍שׂ‍ראל בערקאָוויטש (1921—1988)placeholder
ייִדיש און פֿילם — אַ קליינער רענעסאַנס: אַ ייִד אין אַ דאָרף
צום 19טן אַפּריל: אוריאל װײַנרײַך: די בריק צװישן
‏פֿרױען און רבנות: דאָס שמידן אַ רינגל אין דער
‏י.־ל. פּרץ אין אַ אױס
דאָסליװוּד: װי אַזױ איך בין געװאָרן
‏ליפּא שמעלצער: דער לעבנס־מוזײ:
מיר איז גוט: ייִדיש אין דעם פֿילם A Serious Man
עטלעכע מחשבֿות װעגן דער דרײַ נײַע איבערזעצונגען
‏ווי זאָגט מען „ייִדיש” אױף העברעיִש? פּרצעס אײַנשטעלן זיך פֿאַר ייִדיש
היינו כּחולמיםבריוו פֿון אַ פּליט אין שאַנכײַ
קבלת מאַדאָנאַ — באָב דילאַן —