פּראָגראַמען

Events

  פֿאַרשרײַבט זיך די דאַטע!!!
  4־שעיִקער אינטעראַקטיווער זום־סעמינאַר אין 2 חלקים
 קומט אָפּמערקן דעם איבערגאַנג!
 ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
 אַ טאָג ייִדיש! גאַנצטאָגיקער ניו־יאָרקער ייִדיש־סעמינאַר
 אַ ייִדיש־שמועס!
 אַ טאָג ייִדיש! — דריטער אין דער סעריע ניו־יאָרקער ייִדיש־סעמינאַרן
 „דאָס זײַן אַ ייִדישער שרײַבער אין סאָוועטן־פֿאַרבאַנד
 ניו־יאָרקער פּרעמיער־ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
 אַ טאָג ייִדיש! — צווייטער ניו־יאָרקער ייִדיש־סעמינאַר
 גאַנצטאָגיקער (+ אָוונט) ניו־יאָרקער ייִדיש־סעמינאַר
 יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי און טשאַרנע שעכטער ז"ל
 יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי און טשאַרנע שעכטער ז"ל
 ניו־יאָרקער פּרעמיער־ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
 8טע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי און טשאַרנע שעכטער
 ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
 7טע יערלעכע פּראָגראַם אין אָנדענק פֿון ד"ר מרדכי און טשאַרנע שעכטער ז"ל
 6טע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל
 ליטעראַרישער יום־טובֿ לכּבֿוד דעם אַרויסקום פֿון אויפֿן שוועל
 5טע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל
 יובֿל־אויסשטעלונג:
 יום־טובֿדיקע דערעפֿענונג־פּראָגראַם:
 הײַנטצײַטיקע ייִדישע פּאָעזיע־אָוונט
 „זוכנדיק מילך און האָניק:
  3טע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל
  2טע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל
 1טע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל
  „אַ פֿאַרקערטע וועלט — בירעבידזשאַן פֿון דער נאָענט:
  ניו־יאָרקער פּרעמיער־ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
  אַן אָוונט פֿון ייִדיש־לערנען צו די
  ניו־יאָרקער פּרעמיער־ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
  די ייִדיש־ליגע איז אַריבער אין אַ נײַעם ביוראָ!