פּראָגראַמען

Programs

   אַ זומישער שמועס
  באַהאַלטענע אויטאָביאָגראַפֿיעס:
 באַהאַלטענע אויטאָביאָגראַפֿיעס:
200 לעבנס־געשיכטעס פֿון ייִדישע אימיגראַנטן אין אַמעריקע

  אַ זומישער שמועס מיט
פּראָפֿ׳ דניאל סויער
וועגן דער געשיכטע פֿון דעם אויטאָביאָגראַפֿיע־קאָנקורס בײַם ייִוואָ אין יאָר 1942,
אויף דער טעמע „פֿאַר וואָס בין איך אַוועק פֿון דער אַלטער היים, און
וואָס איך האָב דערגרייכט אין אַמעריקע“. איבער 200 „געוויינטלעכע“,
טאָג־טעגלעכע מענטשן האָבן אַרײַנגעשיקט זייער לעבנס־געשיכטע. מע וועט
לייענען עטלעכע בײַשפּילן און זיך באַקענען מיט עטלעכע פֿון די שרײַבערס.
מע וועט אויך אַרומרעדן סויערס אייגענע געשיכטע, זײַנע ביכער און פֿאָרשונגען.

-> זונטיק, דעם 19טן מײַ 2024 <-
נאָך אַלע פּרטים און כּדי זיך צו פֿאַרשרײַבן גיט דאָ אַ קוועטש.

Hidden Autobiographies:
200 Stories of Jewish Immigrants in America

A Zoom conversation with
Prof. Daniel Soyer
About the history of the autobiography contest held by YIVO in 1942,
on the topic “Why I left my old home, and what I achieved in America,”
when over 200 “ordinary,” everyday people sent in their life stories.
We will read some examples and get to know some of the writers.
We will also discuss Soyer's own history, and his books and research that
deal with Jewish immigrants, Jews in America, and left-wing ideologies.
(The conversation will be in Yiddish.)
-> Sunday, May 19, 2024 <-
For more details and to register, click this link.


 &#1491;&#1506;&#1512; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;&#1506;&#1512; &#1508;&#1471;&#1488;&#1463;&#1512;&#1500;&#1488;&#1463;&#1490; &#1488;&#1497;&#1503; &#1513;&#1493;&#1493;&#1506;&#1491;&#1503;
 &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1511;&#1512;&#1497;&#1514; &#1496;&#1488;&#1464;&#1492;&#1513; &#1510;&#1493;&#1501; &#1488;&#1493;&#1502;&#1489;&#1488;&#1463;&#1493;&#1493;&#1493;&#1468;&#1505;&#1496;&#1503;
פֿון קרית טאָהש צום אומבאַוווּסטן
  אַ זומישער שמועס מיט
שפֿרה לאָווען
מיר וועלן הערן וועגן איר איבערלעבונג פֿון אויפֿוואַקסן, און אױפֿהאָדעװען אַ משפּחה,
אין אַ קליין חסידיש דערפֿל אין קוועבעק; וועגן מיידל־חינוך און ייִדיש־שאַפֿונג
אין דער קהילה, אַרײַנגערעכנט אירע אָריגינעלע ייִדיש־לידער וואָס זענען
באַקאַנט געוואָרן איבער דער חסידישער וועלט. מיר וועלן אויך אַרומרעדן איר
לעבנסוועג פֿון אָפּלאָזן די קהילה צוזאַמען מיט איר גאַנצער משפּחה.

-> זונטיק, דעם 17טן מאַרץ 2024 <-
נאָך אַלע פּרטים און כּדי זיך צו פֿאַרשרײַבן גיט דאָ אַ קוועטש.

From Kiryas Tosh to the Unknown
A Zoom conversation with
Shifra Lowen
We will talk about her journey of growing up and raising a family
in a small Hasidic village in Quebec. Delve into her experiences with girls' education,
and Yiddish creation within the community, including the resonance of her Yiddish songs
across the Hasidic world. Explore her transformative decision to leave the community
together with her entire family and gain insights into her current life path.
(The conversation will be in Yiddish.)
-> Sunday, March 17, 2024 <-
For more details and to register, click this link.


 &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513; &#1488;&#1497;&#1503; &#1514;&#1468;&#1500;&#1470;&#1488;&#1464;&#1489;&#1471;&#1497;&#1489;&#1471;
 &#1491;&#1488;&#1464;&#1505; &#1502;&#1488;&#1464;&#1491;&#1506;&#1512;&#1504;&#1506; &#1500;&#1497;&#1496;&#1506;&#1512;&#1488;&#1463;&#1512;&#1497;&#1513;&#1506; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;
 &#1491;&#1497; &#1499;&#1468;&#1500;&#1497;&#1470;&#1494;&#1502;&#1512;&#1470;&#1496;&#1512;&#1488;&#1463;&#1491;&#1497;&#1510;&#1497;&#1506; &#1488;&#1497;&#1503; &#1488;&#1512;&#1509;&#1470;&#1497;&#1513;&#1474;&#1512;&#1488;&#1500;
די כּלי־זמר־טראַדיציע אין ארץ־ישׂראל
  אַ זומישער שמועס מיט
אַבֿרהם־לייב (אַבֿרום) בורשטיין
מיר וועלן רעדן וועגן דער ירושלימער און מירונער כּלי־זמר־טראַדיציע;
דער השפּעה פֿון חסידישע ניגונים אויף דער כּלי־זמר־וועלט;
דעם אָרט פֿון כּלי־זמר־מוזיק אין דער חסידישער וועלט,
און אין ברעסלעווער חסידות בפֿרט. אויך וועגן בורשטיינס אייגענע געשיכטע:
ווי ער האָט אויפֿגעשטעלט אַ נײַעם דור כּלי־זמרים;
זײַנע אַקטיוויטעטן מיט יונג־ייִדיש; זײַנע מוזיק־רעקאָרדירונגען;
און זײַן אַרבעט ווי אַן אַקטיאָר בײַם שפּילן אויף שטיסל און אין אַנדערע פֿילמען.

-> זונטיק, דעם 10טן דעצעמבער 2023 <-
נאָך אַלע פּרטים און כּדי זיך צו פֿאַרשרײַבן גיט דאָ אַ קוועטש.

The Klezmer Tradition in Israel
A Zoom conversation with
Avrum-Leib Burstein
We will talk about the Jerusalem and Miron klezmer tradition;
the influence of Hasidic tunes on the klezmer world;
the place of klezmer music in the Hasidic world, and in the Breslov community in particular.
Also about Burstein’s own history; how he established a new generation of klezmers;
his activities with “Yung Yidish”; his recordings;
and his work as an actor, both on Shtisel and in other films.
(The conversation will be in Yiddish.)
-> Sunday, December 10, 2023 <-
For more details and to register, click this link.


 &#1491;&#1506;&#1512;&#1510;&#1497;&#1460;&#1506;&#1503; &#1511;&#1497;&#1504;&#1491;&#1506;&#1512; &#1488;&#1493;&#1497;&#1507; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;
דערציִען קינדער אויף ייִדיש
  אַ זומישער פּאַנעל מיט:
גיטל שעכטער־װישװאַנאַט, יאַנקל־פּרץ בלום,
אלי בענעדיקט, עטל ניבאָרסקי, נפֿתּלי איידלמאַן

מיר וועלן רעדן וועגן דערציִען קינדער אויף ייִדיש פֿון עטלעכע פּערספּעקטיוון;
די וויכטיקײט פֿון האָבן הײַנטצײַטיקע טערמינאָלאָגיע־רשימות, קינדער־ביכלעך
און ־פּראָגראַמען כּדי צו דערציִען קינדער אויף ייִדיש; די פֿראַגע פֿון
געוועזענע חרדים און זייער באַציִונג צום אויפֿהאָדעווען
קינדער אויף ייִדיש. מיר וועלן אויך אַרומשמועסן אונדזערע אייגענע געשיכטעס
און זיך טיילן מיט אונדזער פּראַקטיק און לייזונגען.

-> זונטיק, דעם 12טן נאָוועמבער 2023 <-
נאָך אַלע פּרטים און כּדי זיך צו פֿאַרשרײַבן גיט דאָ אַ קוועטש.

Raising Children in Yiddish
A Zoom panel with:
Gitl Schaechter-Viswanath, Yankl-Peretz Blum,
Eli Benedict, Ethel Niborski, Naftali Ejdelman

We will talk about raising children in Yiddish from several perspectives
and discuss the importance of maintaining up-to-date terminological lists,
children's books and programs to educate children in Yiddish;
and the approach of former Haredim to child-rearing in Yiddish.
We will also relate our own stories and share our practices and solutions.
(The conversation will be in Yiddish.)
-> Sunday, November 12, 2023 <-
For more details and to register, click this link.


 &#1491;&#1506;&#1512; &#1488;&#1464;&#1504;&#1492;&#1497;&#1497;&#1489; &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1500;&#1497;&#1496;&#1506;&#1512;&#1488;&#1463;&#1496;&#1493;&#1512; &#1488;&#1493;&#1497;&#1507; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;
דער אָנהייב פֿון ליטעראַטור אויף ייִדיש
קומט אויף אַ זומישן שמועס מיט דעם באַקאַנטן שפּראַכפֿאָרשער 
פּראָף' שמעון נויבערג
מיר וועלן רעדן וועגן דער פֿריסטער אַנטוויקלונג פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור;
די פֿאַרשידענע שיטות בנוגע דעם שורש פֿון אונדזער שפּראַך;
און די ערשטע טעקסטן וואָס מיר האָבן. מיר וועלן אויך אַרומרעדן
אַלט־ייִדיש אַנטקעגן מיטל־ייִדיש, די פֿאַרשידענע סאָרטן טעקסטן, ביכער, שרײַבערס,
לייענערס און דרוקערײַען וואָס האָבן עקסיסטירט אין יענער תּקופֿה. .

-> זונטיק, דעם 27סטן אויגוסט 2023 <-
נאָך אַלע פּרטים און כּדי זיך צו פֿאַרשרײַבן גיט דאָ אַ קוועטש.

The Beginning of Literature in Yiddish
Join us for a Zoom conversation with the Yiddish researcher
Prof. Simon Neuberg
We will talk about the early development of Yiddish literature,
the various theories regarding the origin of our language,
and the first Yiddish texts that we have. We will also talk about
Alt (Old) Yiddish versus Mitl (Middle) Yiddish; the different types of texts,
books, writers, readers, and print shops which existed in that era.
(The conversation will be in Yiddish.)
-> Sunday, August 27, 2023 <-
For more details and to register, click this link.


 &#1488;&#1463; &#1496;&#1506;&#1501; &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1495;&#1505;&#1497;&#1491;&#1497;&#1513;&#1503; &#1489;&#1512;&#1493;&#1511;&#1500;&#1497;&#1503;
 &#1491;&#1506;&#1512; &#1488;&#1464;&#1504;&#1492;&#1497;&#1497;&#1489; &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;
דער אָנהייב פֿון ייִדיש
קומט אויף אַ זומישן שמועס מיט דעם באַקאַנטן פֿאָרשער 
ד"ר הערשל גלעזער
מי‮ר וועלן רעדן וועגן דער פֿריסטער אַנטוויקלונג פֿון ייִדיש; די פֿאַרשידענע
שיטות בנוגע דעם שורש פֿון אונדזער שפּראַך, און די ערשטע מקורים.
מיר וועלן אויך אַרומרעדן ד״ר מאַקס ווײַנרײַכס טעאָריע וואָס איז
אָנגענומען געוואָרן דורך ס׳רובֿ פֿאָרשערס, און וועגן
ד״ר גלעזערס ראָלע בײַם רעדאַקטירן מאַקס ווײַנרײַכס איבערגעזעצט בוך
History of the Yiddish Language.
דינסטיק, דעם 20סטן יוני 2023
נאָך אַלע פּרטים און כּדי זיך צו פֿאַרשרײַבן גיט דאָ אַ קוועטש.

The Beginnings of Yiddish
Join us for a Zoom conversation with the Yiddish researcher
Dr. Paul (Hershl) Glasser
We will talk about the early development of Yiddish; the various theories
regarding the origin of our language, and the first sources. We will also talk about
Dr. Max Weinreich's theory which has been accepted by most researchers,
and about Dr. Glasser’s role in editing Max Weinreich's
translated book History of the Yiddish Language.
(The conversation will be in Yiddish.)
Tuesday, June 20, 2023
For more details and to register, click this link.


 &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513; &#1492;&#1522;&#1463;&#1504;&#1496;: &#1488;&#1463; &#1494;&#1493;&#1502;&#1497;&#1513;&#1506;&#1512; &#1513;&#1502;&#1493;&#1506;&#1505; &#1502;&#1497;&#1496;
 &#1511;&#1493;&#1502;&#1496; &#1488;&#1493;&#1497;&#1507; &#1488;&#1463; &#1494;&#1493;&#1502;&#1497;&#1513;&#1503; &#1493;&#1493;&#1488;&#1463;&#1512;&#1513;&#1496;&#1488;&#1463;&#1496;
קומט אויף אַ זומישן וואַרשטאַט
לכּבֿוד און לזכר דער אַנומלט פֿאַרשטאָרבענער ייִדיש־פּאָעטעסע
רבֿקה באַסמאַן בן־חיים ז״ל 
(ווילקאָמיר, 1925 – הרצליה, 2023) 
פֿאַרבעטן מיר אײַך אויף אַן אינטעראַקטיוון וואַרשטאַט,
וווּ איר וועט האָבן די געלעגנהייט זיך צו באַקענען
מיט באַסמאַן בן־חיימס לידער פֿון פֿאַרשיידענע תּקופֿות.
מיר וועלן זיי לייענען און אַרומרעדן אין איינעם,
אונטער דער אָנפֿירונג פֿון ד״ר מרים טרין.
דער וואַרשטאַט ווערט געגעבן פֿון דער ייִדיש־ליגע
בשותּפֿות מיטן ייִוואָ און „יאָ“ – ייִדיש־אָרט

זונטיק, דעם 23סטן אַפּריל 2023
גיט דאָ אַ קוועטש זיך צו רעגיסטרירן און זען אַלע פּרטים.

Please join us for a Zoom workshop
honoring the memory of the Yiddish poet who recently left us
Rivka Basman Ben-Hayim z”l
(Vilkomir/Ukmergė, 1925 – Herzliah, 2023)
We invite you to this interactive workshop, where you will
have the opportunity to get to know her poems from
various stages of her life. We will read and discuss them
under the guidance of Dr. Miriam Trinh.
Workshop given by the League for Yiddish
in conjunction with YIVO and “YO” - Yiddish-Ort

Sunday, April 23, 2023
(This event will be in Yiddish only.)
Click here for details and registration.


 &#1488;&#1463; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;&#1506;&#1512; &#1496;&#1506;&#1488;&#1463;&#1496;&#1512;&#1488;&#1463;&#1500;&#1497;&#1513;&#1506;&#1512; &#1511;&#1488;&#1464;&#1504;&#1510;&#1506;&#1512;&#1496;
אַ ייִדישער טעאַטראַלישער קאָנצערט
פֿון דזשאַש וואַלעצקי און דזשיין לעוויסאָן
פּליטים צוזאַמען
אַ קול־קורא צו סאָלידאַריטעט מיט אַלע און אַלץ וואָס שטייט אין סכּנה.
מיט דינאַמישע, וואָגיקע לידער וועגן אימיגראַציע און פּליטה,
קלימאַטן־בײַט, ראַסיזם, מאַסן־שיסערײַען, אַנטיסעמיטיזם און
אַנדערע מכּות אין דער הײַנטיקער וועלט,
מוטיקן זיי אונדז אַלעמען אָן: „לאָמיר שליסן אָרעמס און
פֿריִערט גיין אין גאַס צוזאַמען, צוזאַמען קעגן בלוט און האַס“. 
אויפֿגעפֿירט פֿון דער פֿאָלקסבינע און דעם
מוזיי פֿון דער ייִדישער ירושה (ניו־יאָרק)
זונטיק, דעם 26סטן מאַרץ 2023
כּדי צו זען אַ קינאָ־רעקלאַמע צי פֿאָרווײַז און
נאָך אַלע פּרטים און כּדי צו קויפֿן בילעטן גיט דאָ אַ קוועטש.

A Yiddish Theatrical Concert
by Josh Waletzky and Jeyn Levison
Pleytem tsuzamen / Refugees Together
a call for solidarity with those who are most threatened.
Confronting our current reality, the songs present
a dynamic fusion of traditional forms with the social,
political, and personal challenges posed by the world today –
and they embody the power of music to foster
the courage we need to “link arms and
take to the streets together against bloodshed and hatred.”
presented by National Yiddish Theater Folksbiene and
the Museum of Jewish Heritage (New York City)
  Sunday, March 26, 2023
To see a video trailer and
for more details and to buy tickets, click this link.


 &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513; &#1492;&#1522;&#1463;&#1504;&#1496;: &#1488;&#1463; &#1494;&#1493;&#1502;&#1497;&#1513;&#1506;&#1512; &#1513;&#1502;&#1493;&#1506;&#1505; &#1502;&#1497;&#1496;
 &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513; &#1492;&#1522;&#1463;&#1504;&#1496;: &#1488;&#1463; &#1513;&#1502;&#1493;&#1506;&#1505; &#1502;&#1497;&#1496;
 &#1511;&#1493;&#1502;&#1496; &#1488;&#1493;&#1497;&#1507; &#1488;&#1463; &#1511;&#1488;&#1464;&#1504;&#1508;&#1471;&#1506;&#1512;&#1506;&#1504;&#1509; &#1488;&#1463; &#1497;&#1495;&#1497;&#1491;&#1470;&#1489;&#1502;&#1497;&#1504;&#1493;!
קומט אויף אַ קאָנפֿערענץ אַ יחיד־במינו!
ייִדיש אין די הייכן —
אַ בליק אַרײַן אין דער ייִדיש־אַקאַדעמיע און ־אַקטיוויזם
אין נאָכמלחמהדיקן ניו־יאָרק

אַ קאָנפֿערענץ צום 15טן יאָרצײַט פֿון ד״ר מרדכי שעכטער
הויפּטרעדעס פֿון די פּראָפֿעסאָרן דוד־הירש ראָסקעס און חנה נאָריך
זונטיק, דעם 20סטן, און מאָנטיק, דעם 21סטן נאָוועמבער 2022
אָפּגעהאַלטן אויף די קאַמפּוסן פֿון‮ קאָלאָמביע־אוניווערסיטעט און
דעם ייִדישן טעאָלאָגישן סעמינאַר (ניו־יאָרק)
די קאָנפֿ‮ערענץ וועט זײַן אַ צוויישפּראַכיקע (ענגליש און ייִדיש).
גיט דאָ אַ קוועטש זיך צו רעגיסטרירן און זען אַלע פּרטים.

Please join us for a unique conference!
Yiddish in the Heights:
Exploring Yiddish Academia and Activism
in Post-War New York

A conference marking the 15th yortsayt of Dr. Mordkhe Schaechter
Keynote lectures by Professors David G. Roskies and Anita Norich
Sunday, November 20, and Monday, November 21, 2022
Held on the campuses of Columbia University and
the Jewish Theological Seminary/JTS (New York)
The conference will be bilingual (English and Yiddish).
Click here for details and registration.


 &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513; &#1492;&#1522;&#1463;&#1504;&#1496;: &#1494;&#1493;&#1501;&#1470;&#1513;&#1502;&#1493;&#1506;&#1505; &#1510;&#1493;&#1493;&#1497;&#1513;&#1503; &#1490;&#1497;&#1496;&#1500; &#1513;&#1506;&#1499;&#1496;&#1506;&#1512;&#1470;&#1493;&#1493;&#1497;&#1513;&#1493;&#1493;&#1488;&#1463;&#1504;&#1488;&#1463;&#1496; &#1488;&#1493;&#1503;
 &#1488;&#1463; &#1513;&#1502;&#1493;&#1506;&#1505; &#1510;&#1493;&#1493;&#1497;&#1513;&#1503; &#1490;&#1497;&#1496;&#1500; &#1513;&#1506;&#1499;&#1496;&#1506;&#1512;&#1470;&#1493;&#1493;&#1497;&#1513;&#1493;&#1493;&#1488;&#1463;&#1504;&#1488;&#1463;&#1496; &#1488;&#1493;&#1503; &#1491;&#1524;&#1512; &#1513;&#1489;&#1471;&#1506; &#1510;&#1493;&#1511;&#1506;&#1512;
 &#1500;&#1488;&#1464;&#1502;&#1497;&#1512; &#1488;&#1497;&#1503; &#1488;&#1497;&#1497;&#1504;&#1506;&#1501; &#1508;&#1468;&#1512;&#1488;&#1463;&#1493;&#1493;&#1506;&#1503; &#1491;&#1506;&#1501; &#1497;&#1493;&#1501;&#1470;&#1496;&#1493;&#1489;&#1471;!
 &#1488;&#1497;&#1510;&#1497;&#1511; &#1488;&#1493;&#1503; &#1491;&#1497; &#1490;&#1488;&#1464;&#1500;&#1491;&#1506;&#1504;&#1506; &#1508;&#1468;&#1488;&#1463;&#1493;&#1493;&#1506;:
איציק און די גאָלדענע פּאַווע:
120 יאָר איציק מאַנגער

פּראַוועט‮‮ מיט מיט אונדז דעם‮ 021סטן ג‮עבוירן־טאָג פֿון ‮אונדזער
באַליבטן ייִדישן‮ פּאָעט טרובאַדור‮. אַרטיסטן און מומחים‮ וועלן אונדז מהנה‮ זײַן
מיט אַ פּראָגראַם אויסצוגן פֿון מאַנגערס ‮ווערק.
אַרויסטרעטן וועלן:
מײַק בורשטין,‮ שורע ליפּאָווסקי‮, ד׳׳ר חיהלע ביר‮, רות לעווין, מענדי‮ כּהנא,
בנימין שעכטער‮, גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט‮, שיין בייקער, מירי קאָראַל‮ און נאָך‮.‮
מיטשטיצערס: ייִדישער קולטור־קאָנגרעס • קאַליפֿאָרניער ‮אינסטיטוט פֿאַר ייִדישער קולטור און ‮שפּראַך • ייִדיש־ליגע • אָט אַזוי ‮לאָנדאָן • יונג ייִדיש תּל־אָבֿיבֿ/י‮רושלים‮
זונטיק דעם 30סטן מײַ 2021 דירעקט אויף „פֿייסבוק־לײַוו” און זום
נאָך אַלע פּרטים און כּדי זיך צו פֿאַרשרײַבן גיט דאָ אַ קוועטש.


Itzik and the Golden Peacock:
120 Years of Itzik Manger
 
Join us for a celebration of the famous Yiddish bard on his 120th birthday.
Songs, readings and discussion will reveal why Itzik Manger continues to
inspire generations with his heartfelt poetry and music.
Featuring:
Mike Burstyn, Shura Lipovsky, Dr. Helen Beer, Ruth Levin, Mendy Cahan, 
Binyumen Schaechter, Sharon Bernstein, Gitl Schaechter-Viswanath,
Shane Baker and Miri Koral, among others
Presented by: Congress for Jewish Culture • California Institute for Yiddish
Culture and Language • League for Yiddish • Ot Azoy London • Yung Yidish Tel Aviv
Sunday May 30, 2021 on Zoom and Facebook Live
For more details and to register, click this link.


 &#1513;&#1474;&#1497;&#1502;&#1495;&#1492; &#1500;&#1499;&#1468;&#1489;&#1471;&#1493;&#1491; &#1513;&#1489;&#1471;&#1506; &#1510;&#1493;&#1511;&#1506;&#1512;&#1505; &#1504;&#1522;&#1463; &#1489;&#1497;&#1499;&#1500;&#8238;
שׂימחה לכּבֿוד שבֿע צוקערס נײַ ביכל‮
פֿו‮ן יענער זײַט שוועל‮….‮
געקליבענע‮ אַרטיקלען‮ פֿונעם זשורנאַל‮ אויפֿן שוועל,
2005־2020

‮פֿון אונדזער עמעריטירטער‮ שעף־רעדאַקטאָרשע ‮ד״ר שבֿע צוקער.
‮שבֿע וועט שמועסן‮ מיט גיטל‮ שעכטער־ווישוואַנאַט‮, דער פֿאָרזיצערין‮ פֿון דער‮ ייִדיש־ליגע
און סטיל־רעדאַקטאָר פֿון‮ אויפֿן שוועל, און וועט אויך‮ פֿאָרלייענען
קורצע אויסצוגן‮ פֿונעם ביכל.
(ענגלישע איבערזעצונג וועט זײַן צום האָבן.)
זונטיק דעם 7טן מאַרץ פֿאַר אַ זומישן עולם
נאָך אַלע פּרטים און כּדי זיך צו פֿאַרשרײַבן גיט דאָ אַ קוועטש.

CELEBRATION OF SHEVA ZUCKER’S NEW YIDDISH BOOK
On the Other Side of the Threshold ...
Selected Articles from the Magazine Afn Shvel, 2005-2020 

by our editor-in-chief emeritus, Dr. Sheva Zucker.
Sheva will join in conversation in Yiddish with Gitl Schaechter-Viswanath,
board chair of the League for Yiddish and language editor of Afn Shvel,
and will also read selections from the book.
(English translations of the readings will be provided).
Sunday, March 7, 2021 on Zoom
For more details and to register, click this link.


 „&#1513;&#1502;&#1506;&#1493;&#1503; &#1491;&#1494;&#1513;&#1497;&#1490;&#1488;&#1463;&#1503; –
 4&#1470;&#1513;&#1506;&#1497;&#1460;&#1511;&#1506;&#1512; &#1488;&#1497;&#1504;&#1496;&#1506;&#1512;&#1488;&#1463;&#1511;&#1496;&#1497;&#1493;&#1493;&#1506;&#1512; &#1494;&#1493;&#1501;&#1470;&#1505;&#1506;&#1502;&#1497;&#1504;&#1488;&#1463;&#1512; &#1488;&#1497;&#1503; 2 &#1495;&#1500;&#1511;&#1497;&#1501;
 &#1511;&#1493;&#1502;&#1496; &#1488;&#1464;&#1508;&#1468;&#1502;&#1506;&#1512;&#1511;&#1503; &#1491;&#1506;&#1501; &#1488;&#1497;&#1489;&#1506;&#1512;&#1490;&#1488;&#1463;&#1504;&#1490;!
 &#1493;&#1493;&#1522;&#1463;&#1494;&#1493;&#1504;&#1490; &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1491;&#1506;&#1501; &#1508;&#1471;&#1497;&#1500;&#1501;
 &#1488;&#1463; &#1496;&#1488;&#1464;&#1490; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;! &#1490;&#1488;&#1463;&#1504;&#1510;&#1496;&#1488;&#1464;&#1490;&#1497;&#1511;&#1506;&#1512; &#1504;&#1497;&#1493;&#1470;&#1497;&#1488;&#1464;&#1512;&#1511;&#1506;&#1512; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;&#1470;&#1505;&#1506;&#1502;&#1497;&#1504;&#1488;&#1463;&#1512;
 &#1488;&#1463; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;&#1470;&#1513;&#1502;&#1493;&#1506;&#1505;!
 &#1488;&#1463; &#1496;&#1488;&#1464;&#1490; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;! — &#1491;&#1512;&#1497;&#1496;&#1506;&#1512; &#1488;&#1497;&#1503; &#1491;&#1506;&#1512; &#1505;&#1506;&#1512;&#1497;&#1506; &#1504;&#1497;&#1493;&#1470;&#1497;&#1488;&#1464;&#1512;&#1511;&#1506;&#1512; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;&#1470;&#1505;&#1506;&#1502;&#1497;&#1504;&#1488;&#1463;&#1512;&#1503;
 „&#1491;&#1488;&#1464;&#1505; &#1494;&#1522;&#1463;&#1503; &#1488;&#1463; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;&#1506;&#1512; &#1513;&#1512;&#1522;&#1463;&#1489;&#1506;&#1512; &#1488;&#1497;&#1503; &#1505;&#1488;&#1464;&#1493;&#1493;&#1506;&#1496;&#1503;&#1470;&#1508;&#1471;&#1488;&#1463;&#1512;&#1489;&#1488;&#1463;&#1504;&#1491;
 &#1504;&#1497;&#1493;&#1470;&#1497;&#1488;&#1464;&#1512;&#1511;&#1506;&#1512; &#1508;&#1468;&#1512;&#1506;&#1502;&#1497;&#1506;&#1512;&#1470;&#1493;&#1493;&#1522;&#1463;&#1494;&#1493;&#1504;&#1490; &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1491;&#1506;&#1501; &#1508;&#1471;&#1497;&#1500;&#1501;
 &#1488;&#1463; &#1496;&#1488;&#1464;&#1490; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;! — &#1510;&#1493;&#1493;&#1497;&#1497;&#1496;&#1506;&#1512; &#1504;&#1497;&#1493;&#1470;&#1497;&#1488;&#1464;&#1512;&#1511;&#1506;&#1512; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;&#1470;&#1505;&#1506;&#1502;&#1497;&#1504;&#1488;&#1463;&#1512;
 &#1490;&#1488;&#1463;&#1504;&#1510;&#1496;&#1488;&#1464;&#1490;&#1497;&#1511;&#1506;&#1512; (+ &#1488;&#1464;&#1493;&#1493;&#1504;&#1496;) &#1504;&#1497;&#1493;&#1470;&#1497;&#1488;&#1464;&#1512;&#1511;&#1506;&#1512; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;&#1470;&#1505;&#1506;&#1502;&#1497;&#1504;&#1488;&#1463;&#1512;
 &#1497;&#1506;&#1512;&#1500;&#1506;&#1499;&#1506; &#1508;&#1468;&#1512;&#1488;&#1464;&#1490;&#1512;&#1488;&#1463;&#1501; &#1500;&#1494;&#1499;&#1512; &#1491;"&#1512; &#1502;&#1512;&#1491;&#1499;&#1497; &#1488;&#1493;&#1503; &#1496;&#1513;&#1488;&#1463;&#1512;&#1504;&#1506; &#1513;&#1506;&#1499;&#1496;&#1506;&#1512; &#1494;"&#1500;
 &#1497;&#1506;&#1512;&#1500;&#1506;&#1499;&#1506; &#1508;&#1468;&#1512;&#1488;&#1464;&#1490;&#1512;&#1488;&#1463;&#1501; &#1500;&#1494;&#1499;&#1512; &#1491;"&#1512; &#1502;&#1512;&#1491;&#1499;&#1497; &#1488;&#1493;&#1503; &#1496;&#1513;&#1488;&#1463;&#1512;&#1504;&#1506; &#1513;&#1506;&#1499;&#1496;&#1506;&#1512; &#1494;"&#1500;
 &#1504;&#1497;&#1493;&#1470;&#1497;&#1488;&#1464;&#1512;&#1511;&#1506;&#1512; &#1508;&#1468;&#1512;&#1506;&#1502;&#1497;&#1506;&#1512;&#1470;&#1493;&#1493;&#1522;&#1463;&#1494;&#1493;&#1504;&#1490; &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1491;&#1506;&#1501; &#1508;&#1471;&#1497;&#1500;&#1501;
 8&#1496;&#1506; &#1497;&#1506;&#1512;&#1500;&#1506;&#1499;&#1506; &#1508;&#1468;&#1512;&#1488;&#1464;&#1490;&#1512;&#1488;&#1463;&#1501; &#1500;&#1494;&#1499;&#1512; &#1491;"&#1512; &#1502;&#1512;&#1491;&#1499;&#1497; &#1488;&#1493;&#1503; &#1496;&#1513;&#1488;&#1463;&#1512;&#1504;&#1506; &#1513;&#1506;&#1499;&#1496;&#1506;&#1512;
 &#1493;&#1493;&#1522;&#1463;&#1494;&#1493;&#1504;&#1490; &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1491;&#1506;&#1501; &#1508;&#1471;&#1497;&#1500;&#1501;
 7&#1496;&#1506; &#1497;&#1506;&#1512;&#1500;&#1506;&#1499;&#1506; &#1508;&#1468;&#1512;&#1488;&#1464;&#1490;&#1512;&#1488;&#1463;&#1501; &#1488;&#1497;&#1503; &#1488;&#1464;&#1504;&#1491;&#1506;&#1504;&#1511; &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1491;"&#1512; &#1502;&#1512;&#1491;&#1499;&#1497; &#1488;&#1493;&#1503; &#1496;&#1513;&#1488;&#1463;&#1512;&#1504;&#1506; &#1513;&#1506;&#1499;&#1496;&#1506;&#1512; &#1494;"&#1500;
 6&#1496;&#1506; &#1497;&#1506;&#1512;&#1500;&#1506;&#1499;&#1506; &#1508;&#1468;&#1512;&#1488;&#1464;&#1490;&#1512;&#1488;&#1463;&#1501; &#1500;&#1494;&#1499;&#1512; &#1491;"&#1512; &#1502;&#1512;&#1491;&#1499;&#1497; &#1513;&#1506;&#1499;&#1496;&#1506;&#1512; &#1494;"&#1500;
 &#1500;&#1497;&#1496;&#1506;&#1512;&#1488;&#1463;&#1512;&#1497;&#1513;&#1506;&#1512; &#1497;&#1493;&#1501;&#1470;&#1496;&#1493;&#1489;&#1471; &#1500;&#1499;&#1468;&#1489;&#1471;&#1493;&#1491; &#1491;&#1506;&#1501; &#1488;&#1463;&#1512;&#1493;&#1497;&#1505;&#1511;&#1493;&#1501; &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1488;&#1493;&#1497;&#1508;&#1471;&#1503; &#1513;&#1493;&#1493;&#1506;&#1500;
 5&#1496;&#1506; &#1497;&#1506;&#1512;&#1500;&#1506;&#1499;&#1506; &#1508;&#1468;&#1512;&#1488;&#1464;&#1490;&#1512;&#1488;&#1463;&#1501; &#1500;&#1494;&#1499;&#1512; &#1491;"&#1512; &#1502;&#1512;&#1491;&#1499;&#1497; &#1513;&#1506;&#1499;&#1496;&#1506;&#1512; &#1494;"&#1500;
 &#1497;&#1493;&#1489;&#1471;&#1500;&#1470;&#1488;&#1493;&#1497;&#1505;&#1513;&#1496;&#1506;&#1500;&#1493;&#1504;&#1490;:
 &#1497;&#1493;&#1501;&#1470;&#1496;&#1493;&#1489;&#1471;&#1491;&#1497;&#1511;&#1506; &#1491;&#1506;&#1512;&#1506;&#1508;&#1471;&#1506;&#1504;&#1493;&#1504;&#1490;&#1470;&#1508;&#1468;&#1512;&#1488;&#1464;&#1490;&#1512;&#1488;&#1463;&#1501;:
 &#1488;&#1464;&#1493;&#1493;&#1504;&#1496; &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1492;&#1522;&#1463;&#1504;&#1496;&#1510;&#1522;&#1463;&#1496;&#1497;&#1511;&#1506; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;&#1506; &#1508;&#1468;&#1488;&#1464;&#1506;&#1494;&#1497;&#1506;
 „&#1494;&#1493;&#1499;&#1504;&#1491;&#1497;&#1511; &#1502;&#1497;&#1500;&#1498; &#1488;&#1493;&#1503; &#1492;&#1488;&#1464;&#1504;&#1497;&#1511;:
 3&#1496;&#1506; &#1497;&#1506;&#1512;&#1500;&#1506;&#1499;&#1506; &#1508;&#1468;&#1512;&#1488;&#1464;&#1490;&#1512;&#1488;&#1463;&#1501; &#1500;&#1494;&#1499;&#1512; &#1491;"&#1512; &#1502;&#1512;&#1491;&#1499;&#1497; &#1513;&#1506;&#1499;&#1496;&#1506;&#1512; &#1494;"&#1500;
 2&#1496;&#1506; &#1497;&#1506;&#1512;&#1500;&#1506;&#1499;&#1506; &#1508;&#1468;&#1512;&#1488;&#1464;&#1490;&#1512;&#1488;&#1463;&#1501; &#1500;&#1494;&#1499;&#1512; &#1491;"&#1512; &#1502;&#1512;&#1491;&#1499;&#1497; &#1513;&#1506;&#1499;&#1496;&#1506;&#1512; &#1494;"&#1500;
 1&#1496;&#1506; &#1497;&#1506;&#1512;&#1500;&#1506;&#1499;&#1506; &#1508;&#1468;&#1512;&#1488;&#1464;&#1490;&#1512;&#1488;&#1463;&#1501; &#1500;&#1494;&#1499;&#1512; &#1491;"&#1512; &#1502;&#1512;&#1491;&#1499;&#1497; &#1513;&#1506;&#1499;&#1496;&#1506;&#1512; &#1494;"&#1500;
 „&#1488;&#1463; &#1508;&#1471;&#1488;&#1463;&#1512;&#1511;&#1506;&#1512;&#1496;&#1506; &#1493;&#1493;&#1506;&#1500;&#1496; — &#1489;&#1497;&#1512;&#1506;&#1489;&#1497;&#1491;&#1494;&#1513;&#1488;&#1463;&#1503; &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1491;&#1506;&#1512; &#1504;&#1488;&#1464;&#1506;&#1504;&#1496;:
 &#1504;&#1497;&#1493;&#1470;&#1497;&#1488;&#1464;&#1512;&#1511;&#1506;&#1512; &#1508;&#1468;&#1512;&#1506;&#1502;&#1497;&#1506;&#1512;&#1470;&#1493;&#1493;&#1522;&#1463;&#1494;&#1493;&#1504;&#1490; &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1491;&#1506;&#1501; &#1508;&#1471;&#1497;&#1500;&#1501;
 &#1488;&#1463;&#1503; &#1488;&#1464;&#1493;&#1493;&#1504;&#1496; &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;&#1470;&#1500;&#1506;&#1512;&#1504;&#1506;&#1503; &#1510;&#1493; &#1491;&#1497;
 &#1504;&#1497;&#1493;&#1470;&#1497;&#1488;&#1464;&#1512;&#1511;&#1506;&#1512; &#1508;&#1468;&#1512;&#1506;&#1502;&#1497;&#1506;&#1512;&#1470;&#1493;&#1493;&#1522;&#1463;&#1494;&#1493;&#1504;&#1490; &#1508;&#1471;&#1493;&#1503; &#1491;&#1506;&#1501; &#1508;&#1471;&#1497;&#1500;&#1501;
 &#1491;&#1497; &#1497;&#1497;&#1460;&#1491;&#1497;&#1513;&#1470;&#1500;&#1497;&#1490;&#1506; &#1488;&#1497;&#1494; &#1488;&#1463;&#1512;&#1497;&#1489;&#1506;&#1512; &#1488;&#1497;&#1503; &#1488;&#1463; &#1504;&#1522;&#1463;&#1506;&#1501; &#1489;&#1497;&#1493;&#1512;&#1488;&#1464;!