די ייִדיש־ליגע און

דער ייִדישער וויסנשאַפֿטלעכער אינסטיטוט - ייִוואָ

פֿאַרבעטן אײַך אויף דער דריטער יערלעכער פּראָגראַם

 לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל


זונטיק, דעם 2טן מײַ 2010, 4 אַ זייגער נאָך מיטאָג

אין צענטער פֿאַר ייִדישער געשיכטע

15 וועסט 16טע גאַס, מאַנהעטןפּראָפֿ' יודזשין אָרענשטיין

פּראָפֿעסאָר פֿון דער מאָדערנער ייִדישער געשיכטע

אין מעגיל־אוניװערסיטעט


"בער באָראָכאָוו דער רעוואָלוציאָנער

פֿון דער ייִדישער פֿילאָלאָגיע"


***ד"ר שיקל פֿישמאַן

עמעריטירטער פּראָפֿעסאָר ישיבֿה-אוניווערסיטעט


"מרדכי: אַן אויסנעמיקע פֿיגור אין ייִדיש-לאַנד"


***


מוזיקאַלישע פּראָגראַם:

יורי וועדעניאַפּין***

כּיבוד וועט סערווירט ווערן

פֿאָרגעלייגטער אַרײַנטרעט $7

בילעטן קען מען רעזערווירן: 4444־868־212

www.smarttix.com


פֿראַגעס:
info@leagueforyiddish.org


***

The League for Yiddish and

YIVO Institute for Jewish Research

cordially invite you to the

Second Annual Program in Memory of

Dr. Mordkhe Schaechter Z"L


Sunday, May 2, 2010, 4 P.M.

at the Center for Jewish History

15 West 16th St., Manhattan


***

Prof. Eugene Orenstein

Professor of Modern Jewish History at McGill University, Montreal


"Ber Borochov:

The Revolutionary of Yiddish Philology"

Ber Borochov, one of the founders of the Labor Zionist movement, pioneer in the study of Yiddish as a language


***


Dr. Joshua Fishman

Professor Emeritus, Yeshiva University


"Mordkhe Schaechter:

An Exceptional Figure in Yiddishland"


***


Musical Program:

Yuri Vedenyapin


***

Refreshments served
Suggested donation: $7.00

Tickets may be reserved: 212-868-4444

www.smarttix.com

Questions:
info@leagueforyiddish.org

  3טע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל