ניו־יאָרקער פּרעמיער־ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
איטשע גאָלדבערג: אױב נישט נאָך העכער

— דינסטיק, דעם 25סטן יולי 2006

New York Premiere of the Film
Itche Goldberg: A Century of Yiddish Letters

— Tuesday, July 25, 2006

  ניו־יאָרקער פּרעמיער־ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
(English follows below)די ייִדיש-ליגע און דער ייִדישער װיסנשאַפֿטלעכער אינסטיטוט — ייִװאָ

האָבן דעם כּבֿוד אײַך צו פֿאַרבעטן אױף

אַן אָװנט לכּבֿוד איטשע גאָלדבערגן

פּעדאַגאָג, עסײיִסט, ליטעראַטור-קריטיק, רעדאַקטאָר, און פּאָעט

אין פּראָגראַם: דער ניו-יאָרקער פּרעמיער פֿון דעם ערשטן פֿילם אין דער סעריע

א װעלט מיט מיט װעלטעלעך: שמועסן מיט ייִדישע שרײַבערס

איטשע גאָלדבערג: אױב נישט נאָך העכער

אַ פֿילם פֿון דזשאַש װאַלעצקי, פּראָדוצירט פֿון דער ייִדיש-ליגע

באַגריסונג לכּבֿוד דעם ארױסקון פֿון איטשעס עסײען — צװײ

פֿון פּראָפֿעסאָר יודזשין אָרענשטײן

מוזיקאַלישע פּראָגראַם, כּיבוד װעט סערװירט װערן, אַרײנטרעט 5$

דינסטיק, דעם 25סטן יולי 2006, 5:45 אין צענטער פֿאַר דער ייִדישער געשיכטע


15 װעסט 16סטע גאַס, ניו יאָרק

צו באַשטעלן בילעטן קלינעט:

(917) 606-8200

Di Yidish-lige un der YIVO hobn dem koved aykh tsu farbetn af

"An ovnt lekoved Itshe Goldbergn" Pedagog, eseyist, literatur-kritiker, redaktor, poet

In program: di nyu-yorker *premyere* fun ershtn film in der serye, "A velt mit veltelekh: shmuesn mit yidishe shraybers": ITSHE GOLDBERG: OYB NISHT NOKH HEKHER A film fun *Josh Waletzky*, produtsirt fun der Yidish-lige Lekoved dem aroyskum fun bukh, ESEYEN TSVEY

Muzikalishe program: Susan Goldberg, Binyumen Schaechter; Bagrisungen: Profesor Eugene Orenstein; Kibed. Arayntret: $5.00

Af der fayerung ken men bakumen nisht nor dem nayem film, nor oykh ZINGT!, dem nayem CD mit yidisher khormuzik, af velekhn se gefint zikh Itshes adaptirung (mit Moyshe Rauch) fun OYB NIT NOKH HEKHER

Dinstik, dem 25stn yuli 2006, 5:45 Tsenter far yidisher geshikhte 15 West 16 Street, New York Bashtelt biletn: (917) 606-8200

*************

The League for Yiddish and YIVO are pleased to invite you to

An Evening in Honor of Itche Goldberg Educator, essayist, literary critic, editor, poet

Featuring the NEW YORK PREMIERE of the first film in the series, "Worlds within a World: Conversations with Yiddish Writers": ITCHE GOLDBERG: A CENTURY OF YIDDISH LETTERS Yiddish (with English subtitles) A film by Josh Waletzky, produced by the League for Yiddish

IN HONOR OF THE PUBLICATION OF ESEYEN - TSVEY

Musical Program: Susan Goldberg, Binyumen Schaechter Congratulatory Remarks: Prof. Eugene Orenstein; Refreshments; Admission: $5.00

At this event, you will be able to acquire not only the film, but also ZINGT! A CELEBRATION OF YIDDISH CHORAL MUSIC, the new CD which contains, among its 15 numbers, Itche Goldberg's adaptation (with Maurice Rauch) of OYB NIT NOKH HEKHER

Tuesday, July 25, 2006, 5:45 P.M Center for Jewish History, 15 West 16 Street, New York. Please reserve your tickets: 917-606-8200