אַנדערע ציונס: פֿון פֿרײַלאַנד צו ייִדיש־לאַנד;
לאַנד און לשון אין דרײַ ייִדיש־אינסטאַנצן;
75 יאָר פֿרײַלאַנד־ליגע, 70 יאָר אױפֿן שװעל,
30 יאָר ייִדיש־ליגע;
יובֿל־אויסשטעלונג: דעם 15טן יוני - 15טן נאָוו', 2011

Other Zions: From Freeland to Yiddishland;
Land and Language in 3 Intertwined Yiddish Entities;
75 Years of the Freeland League, 70 Years of
Afn Shvel, 30 Years of the League for Yiddish;
Anniversary Exhibit: June 15 - Nov. 15, 2011

 יובֿל־אויסשטעלונג:


Click here for English

די ייִדיש־ליגע, בשותּפֿות מיט דעם ייִדישן וויסנשאַפֿטלעכן אינסטיטוט - ייִוואָ, האָבן צוגעגרייט אַ ספּעציעלע אויסשטעלונג לכּבֿוד עטלעכע יובֿלען: דעם 70סטן יובֿל פֿון דעם ייִדישן זשורנאַל אויפֿן שוועל; דעם 75סטן יובֿל פֿון דער שאַפֿונג פֿון דער פֿרײַלאַנד־ליגע, דעם ערשטן אַרויסגעבער פֿון אויפֿן שוועל, און דעם 30סטן יובֿל פֿון זײַן איצטיקן אַרויסגעבער, די ייִדיש־ליגע.

כּדי צו לייענען נאָך וועגן דער אויסשטעלונג און דער געשיכטע פֿון דער ייִדיש־ליגע גיט דאָ אַ קוועטש.

די אויסשטעלונג וועט מען קענען זען ביז דעם 15טן נאָוועמבער 2011, אין דער גאַלעריע אויפֿן 3טן גאָרן לעבן דעם לייענזאַל אין צענטער פֿאַר ייִדישער געשיכטע, 15 וועסט 16טע גאַס, מאַנהעטן.

שעהען: מאָנטיק און מיטוואָך, 9:30 אין דער פֿרי - 8:00 אין אָוונט. דינסטיק און דאָנערשטיק, 9:30 אין דער פֿרי - 8:00 אין אָוונט. פֿרײַטיק, 9:30 אין דער פֿרי - 3:00 נאָך מיטאָג. זונטיק, 11 אין דער פֿרי - 5 אין אָוונט.

די אויסשטעלונג איז פֿרײַ און אָפֿן פֿאַר אַלע.


The League for Yiddish, in conjunction with the YIVO Institute for Jewish Research, opened a special exhibit in honor of several important anniversaries relating to its history: the 70th year of publication of the all-Yiddish Afn Shvel; the 75th anniversary of the founding of the Freeland League, the first publisher of Afn Shvel, and the 30th anniversary of its current publisher, the League for Yiddish.

To read more about the exhibit and the history of the League for Yiddish, click here.

THE EXHIBIT will be open until November 15, 2011, in the 3rd Floor Gallery outside the Reading Room at the Center for Jewish History: 15 West 16th Street, NYC, between 5th and 6th Avenue (Avenue of the Americas).

HOURS: Mon and Wed, 9:30 am-8pm, Tue and Thu, 9:30 am-5pm, Fri, 9:30 am-3pm, Sun, 11am-5pm.

Nearby subway stops include:

* Union Square (L, N, Q, R, W, 4, 5, 6)

* 14 Street and 6th Avenue (F, L, V, PATH)

* 14th Street and 7th Avenue (1, 2, 3, L)

* 14th Street and 8th Avenue (A, C, E, L)

The Center can also be reached by bus on the M2, M3, M5, M6, M7 and M14 lines.

The exhibit is free and open to the public.