1טע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל
„ ד"ר יצחק ־נחמן שטײנבערג צו זײַן פֿופֿציקסטן יאָרצײַט"
מיט ד"ר שבֿע צוקער
"מין אין ייִדיש: אין פֿריִערדיקן,
אין איצטיקן און אין קומעדיקן יאָרהונדערט"
מיט דוד בראַון

— זונטיק, דעם 9טן מאַרץ 2008

1st Annual Program in Memory of Dr. Mordkhe Schaechter z"l
"Dr. Yitskhok-Nakhmen Shteynberg on His Fiftieth Yortsayt"
with Dr. Sheva Zucker
"Gender in Yiddish: In the Latest,
the Current and the Next Centuries"
with David Braun

— Sunday, March 9, 2008

 1טע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל
(English follows below)

‫די ערשטע יערלעכע פּראָגראַם

לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל

זונטיק דעם 9טן מאַרץ 2008

2 אַ זײגער נאָך מיטאָג

אין בנין פֿון אַרבעטער־רינג/פֿאָרװערטס

די פּראָגראַם:


ד"ר שבֿע צוקער, אױספֿיר־סעקרעטאַר פֿון דער ייִדיש־ליגע, רעדאַקטאָר פֿון "אױפֿן שװעל"


"ד"ר יצחק ־נחמן שטײנבערג צו זײַן פֿופֿציקסטן יאָרצײַט"


ד"ר י.־נ. שטײנבערג (1888־1957) איז געװען פֿון די אױסערגעװײנטלעכע פֿיגורן אין מאָדערנעם ייִדישן לעבן: אַ פֿירער פֿון די לינקע "עסערן" (סאָציִאַליסטן טעריטאָריִאַליסטן), אַ פֿאָלקס־קאָמיסאַר פֿאַר יוסטיץ אין לענינס קאַבינעט און אױך אַ פֿרומער ייִד, אַ פֿירער פֿון דער טעריטאָריִאַליסטישער באַװעגונג, דער צװײטער רעדאַקטאָר פֿון "אױפֿן שװעל" (1943־1957) און ד"ר מרדכי שעכטערס אַ װיכטיקער גײַסטיקער און אינטעלעקטועלער מורה ־דרך.


***


דוד בראַון, שפּראַכפֿאָרשער און ייִדיש־לעקטאָר


"מין אין ייִדיש: אין פֿריִערדיקן, אין איצטיקן און אין קומעדיקן יאָרהונדערט"


***


דער ייִדישער פֿילהאַרמאָנישער פֿאָלקסכאָר דיריגירט פֿון בנימין שעכטער45 איסט 33סטע גאַס


צװישן מעדיסאָן־ און פּאַרק־עװעניו אין שטאָט ניו־יאָרקפֿאָרט מיט דער 6 באַן ביז דער 33סטער גאַס אָדער מיט דער D, F, N, R ביז דער 34סטער גאַסנאָך פּראָטים:


www.leagueforyiddish.org
212-889-0380; 919-286-1641
First Annual Program of Remembrance and Yiddish Learning in Memory of Dr. Mordkhe Schaechter Z"L

The Program:

Dr. Sheva Zucker, Executive Director of the League for Yiddish, Editor of Afn Shvel

"DR. YITSKHOK-NAKHMEN SHTEYNBERG ON HIS FIFTIETH YORTSAYT"

Dr. Y.N. Shteynberg (Steinberg) (1888-1957) was one of the truly exceptional figures in modern Jewish history: a leader of the left SRs (Socialist Revolutionaries), a People's Commissar of Justice in Lenin's cabinet as well as an observant Jew, a leader of the territorialist movement, the second editor of Afn Shvel (1943-1957), and a spiritual and intellectual mentor of Dr. Mordkhe Schaechter.Dovid Braun, linguist and Yiddish instructor

"GENDER IN YIDDISH: IN THE LATEST, THE CURRENT AND THE NEXT CENTURIES"

Jewish People's Philharmonic Chorus under the direction of Binyumen Schaechter

Sunday, March 9th, 2008 2:00 P.M. at the Workmen's Circle/Forward Building, 45 East 33rd Street between Madison and Park Avenue in New York City

Take the 6 train to 33 Street, or the D, F, N, R train to 34 Street.

For more information:
www.leagueforyiddish.org
212 889-0380; 919 286-1641
info@leagueforyiddish.org