ניו־יאָרקער פּרעמיער־ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן: האַרבסטליד
— מיטוואָך, דעם 11טן יולי 2007

New York Premiere of the Film
Beyle Schaechter-Gottesman: Song of Autumn

— Wednesday, July 11, 2007

  ניו־יאָרקער פּרעמיער־ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
The League for Yiddish and the YIVO Institute for Jewish Research are pleased to Invite you to

An Evening In Honor of Beyle Schaechter-Gottesman Poet, songwriter, singer

Featuring the NEW YORK PREMIERE of the second film in the series

Worlds within a World: Conversations with Yiddish Writers BEYLE SCHAECHTER-GOTTESMAN SONG OF AUTUMN Yiddish (with English subtitles)

A film by Josh Waletzky, produced by the League for Yiddish

Musical Program: Janet Leuchter, Esther Gottesman and Binyumen Schaechter Refreshments.

Admission $10.00, Wednesday, July 11th 2007, 6:30 P.M. at the Center for Jewish History, 15 West 16 St, NYC. F, V, L and Path trains to 14th St. and 6th Ave.

Please reserve your tickets 917-606-8200‫די ייִדיש־ליגע און דער ייִדישער װיסנשאַפֿטלעכער אינסטיטוט־ייִװאָ

האָבן דעם פֿאַרגעניגן אײַך צו פֿאַרבעטן אױף

אַן אָװנט לכּבֿוד בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן

פּאָעטעסע, קאָמפּאָזיטאָרין, זינגערין

אין פּראָגראַם: די ניו־יאָרקער פּרעמיערע

פֿון דעם צװײטן פֿילם אין דער סעריע

אַ װעלט מיט װעלטעלעך: שמועסן מיט ייִדישע שרײַבערס

בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן:

האַרבסטליד


אױף ייִדיש מיט ענגלישע אונטערקעפּלעך

אַ פֿילם פֿון דזשאַש װאַלעצקי

פּראָדוצירט פֿון דער ייִדיש־ליגע

מוזיקאַלישע פּראָגראַם ־־־ פֿרימעט־מירל לױכטער,

אסתּר גאָטעסמאַן, בנימין שעכטער

כּיבוד װעט סערװירט װערן, אַרײַנטרעט $10.00

מיטװאָך, דעם 11טן יולי 2007, 6:30 אין אָװנט

אין צענטער פֿאַר ייִדישער געשיכטע

15 װעסט 16טער גאַס, מאַנהעטן

צו באַשטעלן בילעטן קלינגע 8200־606 917