גלאַטשטיין וואָלט זיך מחיה געווען! אַן אָוונט
הײַנטצײַטיקע ייִדישע פּאָעזיע -
דעם 1טן אויגוסט 2010

What Would Glatshteyn Do?: A Bilingual Evening of
Contemporary Yiddish Poetry - August 1, 2010

  אָוונט פֿון הײַנטצײַטיקע ייִדישע פּאָעזיע

Click here for English

זונטיק דעם ערשטן אױגוסט, 2010 האָט די ייִדיש־ליגע דורכגעפֿירט אונדזער ערשטן (האָפֿנטלעך יערלעכן) פּאָעזיע־אָװנט וווּ עס האָבן זיך באַטייליקט הײַנטצײַטיקע ייִדישע פּאָעטן און איבערזעצערס. איר מעגט זיך צוצוהערן צו אַ רעקאָרדירונג פֿון דער גאַנצער אונטערנעמונג. כּדי צו לײענען די לידער װאָס מע האָט פֿירגלעלײענט דעם אָװנט קענט איר אַראָפּלאָדן דעם פּי־די־עף.  די פּאָעטן זײַנען דאָרטן אַראַנזשירט אַלפֿאַבעטיש לױטן ייִדישן אַלף־בית (נישט אין דעם סדר אין װעלכן זײ זײַנען אױפֿגעטראָטן). פֿאַר אָדער נאָך יעדן פּאָעט װעט איר געפֿינען זײַן/איר קורצע ביאָגראַפֿיע. מיר ברענגען די לידער אין דער פֿאָרעם אין װעלכער מע האָט זײ אונדז צוגעשיקט: טײל האָבן ענגלישע איבערזעצונגען, אַנדערע נישט. טײל זײַנען אין דעם אײנהײטלעכן ייִדישן אױסלײג און אַנדערע נישט. עטלעכע פּאָעטן װאָס זײַנען אױפֿגעטראָטן דעם אָװנט האָבן נישט אַרײַנגעשיקט זײערע לידער און געפֿינען זיך נישט אין דעם פּי־די־עף; זיי געפֿינען זיך אָבער יאָ אויף דער אױדיאָ־ רעקאָרדירונג.

On Sunday, August 1, 2010 the League for Yiddish hosted our first, what we hope will become, annual Yiddish poetry reading by contemporary Yiddish poets and translators. You may listen to an audio recording of the whole event online or you may download the PDF to read the poems presented that evening. In the PDF the poets are arranged in Yiddish alphabetical order (not the order in which they appeared). Each poet is either preceded or followed by his/her brief biography. We are offering the poems in the form in which they were sent to us: some have English translations, others do not. Some are in Standard Yiddish orthography, others are not. Several of the poets who appeared that evening chose not to send in their work and are not represented in the PDF but can be found in the audio recording.