מײַנע ערשטע טויזנט ווערטער אויף ייִדיש

Mayne ershte toyznt verter oyf yidish

מײַנע ערשטע טויזנט
מײַנע ערשטע טויזנט
ווערטער אויף ייִדיש

Mayne ershte toyznt
verter oyf yidish
Item# 1000-verter
$20.00
Choose Member/Nonmember: 

Product Description


גיט דאָ אַ קוועטש פֿאַרן ייִדיש


This very practical picture dictionary includes over a thousand Yiddish words used in scenes of everyday life. The beautiful illustrations by Stephen Cartwright facilitate the learning of Yiddish words by stimulating a desire to describe real-life situations that practically jump off the page. This book is handy and fun, not just for children, but also for adults of all ages who are learning Yiddish. The words in this book are presented both in the Yiddish alphabet and in transliteration, per the YIVO rules of Yiddish orthography. 

For orders not in North or South America, please order directly by clicking here or writing to the following email:
info@verlag-tintenfass.de

Publication Information
מײַנע ערשטע טויזנט ווערטער אויף ייִדיש.
Mayne ershte toyznt verter oyf yidish, by Heather Amery; Yiddish: Shloyme Lerman; Illustrations: Stephen Cartwright (Neckarsteinach, Germany: Verlag Tintenfasse, 2021), 64 pp., soft cover, full-color illus. [ISBN-978-3-947994-30-4].


דאָס דאָזיקע אויסערגעוויינלעך פּראַקטישע בילדער־ווערטערביכל נעמט אַרײַן איבער טויזנט ייִדישע ווערטער אין לעבעדיקע סצענעס. די פּרעכטיקע און פֿריילעכע אילוסטראַציעס פֿון סטיווען קאַרטרײַט פֿאַרלײַכטערן דאָס לערנען זיך ייִדיש און וועקן אַ חשק צו באַשרײַבן די פֿאָרגעשטעלטע סיטואַציעס. פֿון דעם אָ ביכל וועלן הנאה האָבן נישט נאָר קינדער, נאָר אויך מענטשן פֿון יעדן עלטער וואָס ווילן זיך לערנען ייִדיש מיט פֿאַרגעניגן. די ווערטער אין דעם איצטיקן ביכל ווערן געשריבן מיטן ייִדישן אַלף־בית און גלײַכצײַטיק מיט לאַטײַנישע אותיות, לויט די אויסלייג־כּללים פֿון ייִוואָ – ייִדישן וויסנשאַפֿטלעכן אינסטיטוט.