נפֿתּלי איידלמאַן, מיטגרינדער פֿון ייִדיש־פֿאַרם —
ייִדיש־פֿאַרם: אַ הײַנטצײַטיקער טעריטאָריאַליסטישער פּראָיעקט

Naftali Ejdelman, Co-Founder of Yiddish Farm —
Yiddish Farm: A Modern-Day Territorialist Project


Click here for English

פֿאַר אַ פּע־דע־עף פֿון נפֿתּלי איידלמאַנס רעדע וואָס נעמט אַרײַן אַן ענגלישן קיצור גיט דאָ אַ קוועטש.

נפֿתּלי איידלמאַן איז אַן אייניקל פֿון ד"ר מרדכי שעכטער, דער פֿאַרלייגער פֿון דער ייִדיש־ליגע און איז אַ מיטגרינדער פֿון ייִדיש־פֿאַרם, אַ נײַער פּראָיעקט וואָס הייבט די פֿליגל דעם זומער. ייִדיש־פֿאַרם שטרעבט צונויפֿצוברענגען ייִדיש־רעדערס פֿון פֿאַרשידענע השקפֿות — חסידים, סתּם פֿרומע, נישט־פֿרומע — כּדי אויפֿצובויען אַ ייִדיש־רעדנדיקן ייִשובֿ. צווישן אירע צילן זענען: שמירת־האַדמה דורך אָרגאַנישער ערדאַרבעט, ייִדיש־רעדן, ווי אויך אַחדות צווישן ייִדיש־רעדערס.


For a PDF of Naftali Ejdelman's talk which includes an English summary, click here.

Naftali Ejdelman, a grandson of Dr. Mordkhe Schaechter, the founder of the League for Yiddish, is a native Yiddish speaker from New York City. He is one of the founders of Yiddish Farm, a new organization that uses organic farming to strengthen and unite Yiddish speakers of all backgrounds.