גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט, פֿאָרזיצער פֿון דעם אָוונט און פֿאָרזיצער פֿון דער ייִדיש־ליגע — אַרײַנפֿירן

Gitl Schaechter-Viswanath, Chair of the evening and Chair of the League for Yiddish — Introductions


Click here for English

גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט האָט אַרײַנגעפֿירט די אַלגעמיינע פּראָגראַם פֿון דעם אָוונט און אויך אַלע באַזונדערע באַטייליקטע. כּדי צו זען אַ ווידעאָ־רעקאָרדירונג פֿון איר אַרײַנפֿיר (אויף ייִדיש און ענגליש) צו דער פּראָגראַם־גופֿא גיט דאָ אַ קוועטש .אירע אַרײַנפֿיר־באַמערקונגען וועגן די באַזונדערע באַטייליקטע געפֿינען זיך אויף זייערע באַזונדערע זײַטלעך וואָס זײַנען דירעקט פֿאַרבונדן מיט זייערע בילדער.

גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט, פֿאָרזיצער, איז דער פֿאָרזיצער פֿון דער ייִדיש־ליגע־עקזעקוטיווע ווי אויך דער סטיל־רעדאַקטאָר פֿון אויפֿן שוועל. זי איז די טאָכטער פֿון מרדכי שעכטערן, דעם דריטן רעדאַקטאָר פֿון אויפֿן שוועל און דער פֿאַרלייגער פֿון דער ייִדיש־ליגע. זי איז אַ קאָנסולטאַנט בײַ מושבֿ־זקנימס און אַ ייִדישער פּאָעט וואָס אינטעגרירט ייִדיש אין איר טאָג־טעגלעכן לעבן. אירע דרײַ קינדער רעדן אַלע פֿליסיק ייִדיש.

Gitl Schaechter-Viswanath chaired the program and introduced all the participants of the program. To see a video recording of her welcoming address in Yiddish and English, click here. Her introductory remarks on each of the participants can be found on the pages linked directly from their pictures.

Gitl Schaechter-Viswanath is Chair of the Board of the League for Yiddish and also serves as the stylistic editor of Afn Shvel. The daughter of Mordkhe Schaechter — the third editor of Afn Shvel and founder of the League for Yiddish — she is a long-term-care consultant and a Yiddish poet who continues to integrate Yiddish in her daily life. Her three children are fluent in Yiddish.