די גאָלדענע פּאַווע—
דאָס קול פֿון דעם ייִדישן שרײַבער

THE GOLDEN PEACOCK—
The Voice of the Yiddish Writer
(ALL-YIDDISH edition)

די גאָלדענע פּאַווע—
די גאָלדענע פּאַווע—
דאָס קול פֿון
דעם ייִדישן שרײַבער

The Golden Peacock—
The Voice of
the Yiddish Writer
(ALL-YIDDISH edition)
Item# golpav
$25.00
Choose Member/Nonmember: 

Product Description

Click here for English.

די גאָלדענע פּאַווע—
דאָס קול פֿון דעם ייִדישן שרײַבער


אַ יחיד־במינודיקע רעקאָרדירונג
פֿון 10 ייִדישע שרײַבערס
צונויפֿגעשטעלט און אַרויסגעגעבן פֿון שבֿע צוקער

דאָס קאָמפּאַקטל איז כּולל 10 ייִדישע שרײַבערס - יעקבֿ גלאַטשטיין, ציליע דראַפּקין, ה. לייוויק, אַהרן גלאַנץ־לעיעלעס, קאַדיע מאָלאָדאָווסקי, יענטע מאַש, אַבֿרהם סוצקעווער, שלום־עליכם, ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן, יחיאל שרײַבמאַן - וואָס לייענען פֿון זייער פּאָעזיע און פּראָזע.

דאָס קאָמפּאַקטל ווערט באַלייט פֿון צוויי ביכלעך. אין יעדן ביכל געפֿינט זיך: 
• דער גאַנצער ייִדישער טעקסט
• נאָטיצן וועגן יעדער שאַפֿונג אויף ענגליש
• אַ גלאָסאַר אין טראַנסליטעראַציע, ענגליש, עבֿרית און רוסיש
• ביבליאָגראַפֿיע און ביאָגראַפֿיע פֿון יעדן שרײַבער אויף ענגליש און ייִדיש

PROGRAM  

1 YIDDISH INTRODUCTION
Sheva Zucker, Music: DI ZUN VET ARUNTERGEYN (The Sun Will Set) (Moyshe Leyb Halperin, Music: Ben Yomen)

2 ENGLISH INTRODUCTION
Sheva Zucker, Music: DI ZUN VET. . .

YANKEV GLATSHTEYN
3 Music: VIGLID (Lullaby) Glatshteyn, Music: Sidor Belarsky
4 1919 (1919)
5 FUN KINDER-TSIMER (From the Nursery): A YINGELE UN A ZEMELE (A Boy and a Roll)
6 ZEYGER UN MAME (Clock and Mommie)
7 A GUTE NAKHT, VELT (Good Night, World)
8 VEGENER (Wagons)
9 VI FLATERLEKH (Like Moths)

CELIA DROPKIN
10 Music: ES VILT ZIKH MIR ZEN (I'd Like to See) Dropkin, Music: Frank London
11 ESTERN/TSU A TOKHTER (For Esther/To a Daughter)
12 AF DAYN GOLDN KEPELE (A VIGLID) (On Your Little Golden Head (A Lullaby)
13 VAYS VI DER SHNEY (White as the Snow)
14 TSEPRALTE HENT FUN BEYMER/DURKH NAKHT UN REGN (Outspread Arms of Trees/Through Night and Rain)
15 A LIBEBRIV (A Love Letter)
16 BAY NAKHT IN EKSKURSHON-TRAIN/ZINGT DI BAN A LID (At Night in the Excursion Train/The Train Sings a Song)
17 SHVERE GEDANKEN (Heavy Thoughts)

H. LEIVIK
18 Music: LEYG DAYN KOP (Lay Your Head) Leivick, Music: L. Birnov
19 YIDISHE POETN (Yiddish Poets)
20 KOVED, GELE LATE! (Respect, Yellow Patch!)

ARN GLANZ-LEYELES
21 Music: NYU-YORK (New York) Leyeles, Music: Mikhl Gelbart
22 DOS LID FUN LIDER (The Song of Songs)
23 DER GOT FUN YISROYEL (The God of Israel)

KADYA MOLODOWSKY
24 Music: YERUSHOLAYIM (Jerusalem) Molodowsky, Music: Bernardo Feuer
25 EYL KHANON (God of Mercy)
26 YERUSHOLAYIM (Jerusalem)
27 OLKE (Olke)

YENTE MASH
28 Music: S'LOYFN, S'YOGN SHVARTSE VOLKNS (Black Clouds Race and Rush) Hirsh Dovid Nomberg
29-33 BROYT (Bread) (Short Story)

AVROM SUTZKEVER
34 Music: UNTER DAYNE VAYSE SHTERN (Under Your White Stars) Sutzkever, Music: Avrom Brudno
35 DER SHMEYKHL FUN MAYDANEK (The Smile of Maidanek)
36 VER VET BLAYBN (Who Will Remain)

SHOLEM ALEICHEM
37 Music: SHLOF, MAYN KIND (Sleep, My Child) Sholem Aleichem, Music: Dovid Kovanovsky
38 BAGRISUNG, PETERBARG, 1914 (Greetings, St. Petersburg, 1914)
39 VEN IKH BIN RODSHILD (If I Were Rothschild)
40 A FREYLEKHN YONTEV (A Happy Holiday)

BEYLE SCHAECHTER-GOTTESMAN
41 Music: HARBSTLID (Autumn Song) Schaechter-Gottesman
42 MAYN KHAVERTE MINTSYE (My Friend Mintsye)
43 ZILBER-SHTERN (Silver Stars)

YEKHIEL SHRAYBMAN
44 Music: KESHENEVER SHTIKELE (Kishinev Tune) Folksong
45-47 MAYN FOTER (My Father)

48 MUSIC
DI ZUN VET ARUNTERGEYN (The Sun Will Set)

THE GOLDEN PEACOCK
The Voice of the Yiddish Writer

(ALL-YIDDISH edition)

A Unique Spoken Word Recording Featuring 10 Yiddish Writers Edited and produced by Sheva Zucker


This CD features 10 Yiddish writers - Yankev Glatshteyn, Celia Dropkin, H. Leivick, Aron Glanz-Leyeles, Yente Mash, Kadya Molodowsky, Beyle Schaechter-Gottesman, Sholem Aleichem, Yekhiel Shraibman, Avrom Sutzkever - reading from their poetry and prose.

The CD is accompanied by 2 booklets with:

  • Complete Yiddish text
  • Notes on each work in English
  • Glossary in Transliteration, English, Hebrew and Russian 
  • Bibliography and Biography of each writer in English and Yiddish

Publication Information
די גאָלדענע פּאַווע: דאָס קול פֿון דעם ייִדישן שרײַבער.
Di goldene pave: Dos kol fun dem yidishn shrayber, Sheva Zucker, editor & producer, 2001, compact disk and 2 booklets.