די גאָלדענע פּאַווע—
דאָס קול פֿון דעם ייִדישן שרײַבער
(צוויישפּראַכיקע אויסגאַבע)

THE GOLDEN PEACOCK—
The Voice of the Yiddish Writer
(Bilingual edition)

די גאָלדענע פּאַווע—
די גאָלדענע פּאַווע—
דאָס קול פֿון
דעם ייִדישן שרײַבער

(צוויישפּראַכיקע אויסגאַבע)

The Golden Peacock—
The Voice of
the Yiddish Writer
(Bilingual edition)
Item# golpav2
$28.00
Choose Member/Nonmember: 

Product Description

Click here for English.

די גאָלדענע פּאַווע—
דאָס קול פֿון דעם ייִדישן שרײַבער

(צוויישפּראַכיקע אויסגאַבע)

אַן אוניקאַלע, צוויישפּראַכיקע, אוידיאָרעקאָרדירונג פֿון 12 ייִדישע שרײַבערס וואָס דעקלאַמירן זייערע ווערק, באַלייט פֿון דער ענגלישער איבערזעצונג

הערט זיך צו ווי סע לייענען פֿון זייער פּאָעזיע און פּראָזע 12 ייִדיש־שרײַבערס: יעקבֿ גלאַטשטיין, ציליע דראַפּקין, אליעזר וויזעל, אַהרן גלאַנץ־לעיעלעס, ה. לייוויק, קאַדיע מאָלאָדאָווסקי, איציק מאַנגער, אַבֿרהם סוצקעווער, רחל קאָרן, שלום־עליכם, ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן און יחיאל שרײַבמאַן.


דאָס ענגלישע ווערט געלייענט פֿון שבֿע צוקער און טרודי קעסלער, עמעריטירטער פּראָפֿעסאָר פֿון קול און טעאַטער בײַ דער טעאַטער־שול/דעפּאָל־אוניווערסיטעט אין שיקאַגע.

די רעקאָרדירונג איז צום האָבן ווי אַ דיגיטאַלישער אַראָפּלאָד און/אָדער ווי 2 קאָמפּאַקטלעך.

די רעקאָרדירונג ווערט באַלייט פֿון אַ 132־זײַטיק ביכל וווּ סע געפֿינט זיך: 
• דער גאַנצער ייִדישער טעקסט מיט ענגלישער איבערזעצונג
• די ביאָגראַפֿיע פֿון יעדן שרײַבער אויף ענגליש און ייִדיש
• נאָטיצן וועגן יעדער שאַפֿונג אויף ענגליש


THE GOLDEN PEACOCK
The Voice of the Yiddish Writer

(Bilingual edition)

A unique BILINGUAL spoken word recording featuring 12 Yiddish writers, accompanied by English translation: Yankev Glatshteyn, Celia Dropkin, Elie Wiesel, Aron Glanz-Leyeles, H. Leivick, Kadya Molodowsky, Itzik Manger, Avrom Sutzkever, Rokhl Korn, Sholem-Aleichem, Beyle Schaechter-Gottesman, and Yekhiel Shraibman — reading from their poetry and prose. 

The English translation is read by Sheva Zucker and Trudie Kessler, Professor Emeritus of Voice and Acting at The Theatre School/DePaul University in Chicago, Illinois.

The recording is available both as a digital download and/or as 2 CDs, and is accompanied by a 132-page book with:

  • Complete Yiddish text of readings plus the English translation
  • Biography of each writer in Yiddish and English
  • Notes on each work in English

TO ORDER:
Cost $25 (for members) — includes book, as well as CDs and/or digital download. When ordering, please indicate which media you prefer, as well as your email address (if you would like the digital download).

Publication Information
די גאָלדענע פּאַווע: דאָס קול פֿון דעם ייִדישן שרײַבער (צוויישפּראַכיק).
Di goldene pave: Dos kol fun dem yidishn shrayber (tsveyshprakhik)/The Golden Peacock: The Voice of the Yiddish Writer — Bilingual Recording and Text. Sheva Zucker, editor & producer, 2021, 1 135-page book and 2 CDs and/or digital download, ISBN 978-1-0879-2311-6.