באַגריסונגען פֿון די אייניקלעך פֿון אונדזערע ראשונים
דזשיזעל (גלילה) ראָזין גרין און אסתּר סיגעל

Greetings from the Descendants of Our First Families
Gisele Rosin Green and Esther Siegel


Click here for English

די צוויי רעדעס זײַנען געהאַלטן געוואָרן אויף ענגליש. גיט אַ קוועטש פֿאַר אַ פּע־דע־עף פֿון דזשיזעל גרינס רעדע און פֿאַר אסתּר סיגעלס רעדע.

דזשיזעל (גלילה) ראָזין גרין איז אַן אייניקל פֿונעם סאַמע ערשטן רעדאַקטאָר פֿון אויפֿן שוועל, בן־אַדיר (פסעוודאָנים פֿון אַבֿרהם ראָזין). אַז זי איז געווען דרײַ דרײַ יאָר אַלט האָט גלילה באַקומען אַ מתּנה פֿון איר זיידן: אַן עקזעמפּלאַר פֿון זײַן לעצטן בוך, פֿאַרן געשיכטלעכן יום־הדין. אַזוי ווי זי האָט נאָך נישט געקענט לייענען, און האָט ניט געהאַט קיין שום ייִדיש־וויסן, האָט זי עס יאָרן לאַנג געהאַלטן ווי אַ גאָר טײַערע דערמאָנונג פֿון אים. נאָכן אויפֿכאָווען אַ משפּחה און פֿאַרנעמען זיך מיט אַ קאַריערע אין וויסנשאַפֿט האט זי באַשלאָסן זיך צו לערנען ייִדיש און זיך אונטערצונעמען די האַרבע עובֿדה איבערצולייענען און איבערזעצן דאָס בוך. מיט דער ברייטהאַרציקער הילף פֿון איר חבֿרטע און לערערין, חיהלע אַש, האָט זי פֿאַרענדיקט די צוויייאָריקע אַרבעט לשמה. זינט דעמאָלט האָט זיך גלילה אַרויסגעלאָזט אויפֿן וועג זיך צו באַקענען מיט איר זיידן און פֿאַרשטיין די וועלט וואָס האָט אים אויסגעפֿורעמט.

אסתּר סיגעל, אַן אייניקל פֿון יצחק־נחמן שטיינבערג, דעם צווייטן רעדאַקטאָר פֿון אויפֿן שוועל און לאַנגיאָריקער גענעראַל־סעקרעטאַר פֿון דער פֿרײַלאַנד־ליג, און טאָכטער פֿון אַדא סיגעל, פֿאַרטרעט הײַנט די משפּחה שטיינבערג. זי האָט איר גאַנץ דערוואַקסן לעבן אָפּגעגעבן מיטן אַגיטירן פֿאַר לײַטישע אויספֿירלעכע מעגלעכקייטן כּדי משפּחות מיט אַ קנאַפּער הכנסה זאָלן קענען פֿאַרמאָגן אַן אייגענע היים. זי מיט איר מאַן, מײַקל טייבאָר, אַן אָרגאַנישער פֿאַרמער, זענען פּאָליטישע אַקטיוויסטן וואָס שייך פּראָגרעסיווע ענינים און קאַנדידאַטן. זייער סאַמע טײַערסטע שאַפֿונג איז זייער טאָכטער אַדינה, וואָס איר נאָמען נעמט אַרײַן סײַ דעם IN פֿון דעם עלטער־זיידן סײַ דעם ADAפֿון דער באָבען, און זי טראָגט טאַקע דעם נאָמען שטיינבערג. זי וואַקסט איצט אַ יונגע פֿרוי וואָס פֿון איר וואָלטן זיי שטאָלצירט.


The two talks were given in English. Click for a PDF of Gisele Green's talk and Esther Siegel's talk.

Gisele Rosin Green, granddaughter of Abraham Rosin (Ben Adir), first editor of Afn Shvel, received a gift from her grandfather when she was three years old: a copy of his last book, Farn geshikhtlekhn yom-hadin (Before the Judgment Day of History). Not yet literate, and with no knowledge of Yiddish for years to come, she kept it as a treasured remembrance of him. After raising a family and pursuing a career in science, she decided to learn Yiddish and undertake the daunting task of reading and translating this book. With the generous help of her friend and teacher, Chayale Ash, she completed this two-year labor of love. Since then, Gisele has embarked on a journey of getting to know her grandfather and understanding the world that shaped him.

Esther Siegel, granddaughter of Isaac Nachman Steinberg, daughter of his eldest daughter Ada, is representing the Steinberg family. She has dedicated her life to fighting for decent, workable options for low-income families to own their own homes. She and her husband, Michael Tabor, an organic farmer, are political activists championing progressive causes and candidates. Their most cherished accomplishment is their daughter, Adina, whose name includes respectively both the "IN" and the "ADA" of her great-grandfather's and grandmother's names, and she too carries the name Steinberg. She is now becoming a young woman that they would have been proud of.