געלע שװײד פֿישמאַן—
אין שטילע שעהען: לידער

gele shveyd fishman (Gella Schweid Fishman)—
in shtile shoen: lider

געלע שװײד פֿישמאַן—
געלע שװײד פֿישמאַן—
אין שטילע שעהען: לידער

gele shveyd fishman
(Gella Schweid Fishman)—
in shtile shoen: lider
Item# shtilsho
$12.00
Choose Member/Nonmember: 

Product Description


דורך דער זאַמלונג ייִדישע פּאָעזיע מיט טראַנסליטעראַציע הערט דער לייענער דאָס צײַטיקע קול פֿון אַן אַמעריקאַנער־געבוירענער פֿרוי איבערגעגעבן דעם ייִדישן פֿאָלק בשעת זי גייט אַדורך אַ מאָדערנעם לאַבירינט באַציִונגען און ריטמישן צײַטגאַנג.


A collection of poetry in Yiddish with accompanying transliteration expressing the mature voice of an American-born, Jewishly dedicated woman moving through a modern maze of relationships and rhythmic passages of time.

Publication Information
אין שטילע שעהען: לידער.
Gele Shveyd Fishman (Gella Schweid Fishman), In shtile shoen: Lider, in Yiddish (Hoboken, N.J.: Ktav Publishing House, Inc., 2002), 132 pp. [ISBN 0-88125-767-2].