דזשאַש װאַלעצקי—
אַריבער די שאָטנס (קאָמפּאַקטל) (אױספֿאַרקױפֿט)

Josh Waletzky—
Crossing the Shadows (CD)
(OUT OF STOCK)

דזשאַש װאַלעצקי—
דזשאַש װאַלעצקי—
אַריבער די שאָטנס (קאָמפּאַקטל)
(אױספֿאַרקױפֿט)

Josh Waletzky—
Crossing the Shadows (CD)
(OUT OF STOCK)
Item# shotns
$18.00
Choose Member/Nonmember:  This item is currently out of stock!

Product Description

Sorry, this is out of stock and cannot be ordered at this time.
‫צום באַדויערן איז דאָס נישט בנימצא, קען מען דערווײַלע נישט באַשטעלן.‬

דאָס קאָמפּאַקטל האָט אָריגינעלע ייִדישע לידער און מעלאָדיעס געשאַפֿן פֿון דשזאַש וואַלעצקי.

דזשעף (שׂכר) וואַרשאַוער און דבֿורה שטראַוס אַקאָמפּאַנירן דזשאַשן אין אַ הײַנטצײַטיקן סטיל וואָס ברענגט צוזאַמען דאָס ייִדישע ליד מיט אינסטרומענטאַלע טראַדיציעס. די טעקסטן שטאַמען סײַ פֿון טיף פּערזענלעכע, סײַ פֿון געזעלשאַפֿטלעכע אינטערעסן און פֿאַרנעמען די גאַמע פֿון וויג־ און ליבעלידער ביז געמישטע געפֿילן לגבי דער אויפֿלעבונג פֿון דער ייִדישער מוזיק אין אייראָפּע און ייִאוש איבער די פּערספּעקטיוון פֿון שלום אין ישׂראל .די שטימונגען דאָ זענען צום טייל יום־טובֿדיקע, צום טייל פֿאַרטראַכטע, הײַנטיקע און אייביקע.


Ariber di shotns/Crossing the Shadows is an album of original Yiddish songs and melodies, with words and music by Josh Waletzky.

Josh is joined by Jeff Warschauer and Deborah Strauss in a contemporary performance style that brings together Yiddish song and instrumental traditions. The texts spring from both deeply personal and communal concerns, ranging from love songs and lullaby to mixed feelings over the re-emergence of Jewish music in Europe and anguish over the peace prospects in Israel. The moods are celebrative, contemplative, timely, timeless.

Publication Information
אַריבער די שאָטנס.
Josh Waletzky, Ariber di shotns/Crossing the Shadows (New York, 2001), compact disk.