ד"ר סוס (ייִדיש: שלום בערגער)—
די קאַץ דער פּאַיאַץ
(אױספֿאַרקױפֿט)

Dr. Seuss (Yiddish: Zackary Sholem Berger)—
The Cat in the Hat
(OUT OF STOCK)

ד"ר סוס
ד"ר סוס
(ייִדיש: שלום בערגער)—
די קאַץ דער פּאַיאַץ
(אױספֿאַרקױפֿט)

Dr. Seuss
(Yiddish: Zackary
Sholem Berger)—
The Cat in the Hat
(OUT OF STOCK)
Item# katspayats
$15.00
Choose Member/Nonmember (Member discount amount in parentheses next to member price.):  This item is currently out of stock!

Product Description

Sorry, this is out of stock and cannot be ordered at this time.
‫צום באַדויערן איז דאָס נישט בנימצא, קען מען דערווײַלע נישט באַשטעלן.‬

די קאַץ דער פּאַיאַץ: אַן איבערזעצונג פֿון ד"ר סוס' באַװוּסטן קינדערביכל, אַ מעשׂה מיט אַ קאַץ װאָס װײסט װי זיך צו פֿאַרװײַלן אין אַ רעגנדיקן טאָג, און אַ פֿיש װאָס ציטערט פֿאַר דער מאַמען װאָס װעט באַלד צוריקקומען.

Di Kats der Payats (The Cat in the Hat in Yiddish). This is a translation of Dr. Seuss’s classic book about a cat that wants to amuse himself on a rainy day and a fish that’s worried that Mother might come home at any minute to a house turned upside down.

Publication Information
די קאַץ דער פּאַיאַץ.
Dr. Seuss, Di kats der payats (The Cat in the Hat), translated into Yiddish by Zackary Sholem Berger (New York: Twenty-Fourth Street Books, 2003), 63 pages, ISBN: 0-9726939-0-4.