מרדכי שעכטער—
טראָגן, האָבן און פֿריִיִקע קינדער־יאָרן:
אַן ענגליש־ייִדיש װערטערביכל
(אױספֿאַרקױפֿט)

Mordkhe Schaechter—
Pregnancy, Childbirth and Early Childhood:
An English-Yiddish Dictionary
(OUT OF STOCK)

מרדכי שעכטער—
מרדכי שעכטער—
טראָגן, האָבן און פֿריִיִקע קינדער־יאָרן:
אַן ענגליש־ייִדיש װערטערביכל
(אױספֿאַרקױפֿט)

Mordkhe Schaechter—
Pregnancy, Childbirth and Early Childhood:
An English-Yiddish Dictionary
(OUT OF STOCK)
Item# trogn-un-hobn
$18.00
Choose Member/Nonmember (Member discount amount in parentheses next to member price.):  This item is currently out of stock!

Product Description

Sorry, this is out of stock and cannot be ordered at this time.
‫צום באַדויערן איז דאָס נישט בנימצא, קען מען דערווײַלע נישט באַשטעלן.‬


Click here for English.

טראָגן, האָבן און פֿריִיִקע קינדער־יאָרן: אַן ענגליש־ייִדיש ווערטערבוך איז אַ טערמינאָלאָגישע אויסגאַבע וואָס איז כּולל אַ היפּשן וואָקאַבולאַר פֿון עטלעכע תּחומען: מענטשלעכע אַנאַטאָמיע, פֿיזיאָלאָגיע און פּאַטאָלאָגיע, אָבסטעטריק, שפּיל און היים, קינדער־פּסיכאָלאָגיע, פּעדאַגאָגיק פון פֿריִיִקע קינדער־יאָרן און אַנדערע. דאָס ווערטערבוך איז אָריענטירט אויף ייִדיש־לינגוויסטן, ־לערערס, ־תּלמידים, ייִדיש־ליבהאָבערס און יונגע פּאָרלעך וואָס טראַכטן און רעדן אויף ייִדיש וועגן זייערע קומעדיקע אָדער שוין פֿאַראַנענע משפּחות. דאָס רובֿ ווערטער אַרײַנגענומענע אין דעם האַנטבוך קען מען נישט געפֿינען אין קיין אַנדערע ווערטערביכער און אַ גרויסע צאָל פֿון זיי פֿעלט אַפֿילו בײַ נחום סטוטשקאָוון אין זײַן פֿולקומען אוצר פֿון דער ייִדישער שפּראַך.


Pregnancy, Childbirth and Early Childhood: An English-Yiddish Dictionary is a terminological dictionary that encompasses a sizable number of terms from several fields: human anatomy, physiology and pathology, obstetrics, child care, child psychology, early childhood education and others. This dictionary is intended for Yiddish linguists, teachers, students and language aficionados as well as for young speakers of Yiddish who have established, or are planning to establish, families of their own and raise their children in Yiddish. Most entries is this specialized handbook are not found in any existing Yiddish dictionary and many are not even listed in Stutchkoff’s unabridged thesaurus Oytser fun der yidisher shprakh.


Publication Information
טראָגן, האָבן און פֿריִיִקע קינדער־יאָרן: אַן ענגליש־ייִדיש ווערטערביכל.
Mordkhe Schaechter, ed., Trogn, hobn un friike kinder-yorn: An english-yidish verterbikhl/Pregnancy, Childbirth and Early Childhood: An English-Yiddish Dictionary (New York: League for Yiddish, 1991), 190 pp. [ISBN 1-878775-08-1].