שלמה סײַמאָן (ענגליש: דוד פֿאָרמאַן)
דאָס קלוגע שנײַדערל

Solomon Simon (English: David Forman)
The Clever Little Tailor

שלמה סײַמאָן
שלמה סײַמאָן
(ענגליש: דוד פֿאָרמאַן)
דאָס קלוגע שנײַדערל

Solomon Simon
(English: David Forman)
The Clever Little Tailor
Item# shnayderl
$28.99
Choose Member/Nonmember (Member discount amount in parentheses next to member price.): 

Product Description

שלמהסײַמאָנסראָמאַןפֿאַרקינדערדאָסקלוגעשנײַדערלשילדערט די אַוואַנטורעס פֿון אַ בראַוון שנײַדער וואָס אַ דאַנק זײַן קלוגשאַפֿט באַזײַטיקט ער זײַנע שׂונאים און באַשיידט מיסטעריעס.דער חנעוודיקער ראָמאַן,וואָס איז טיף פֿאַרוואָצלט אין דעם מיזרח־אייראָפּעיִשן ייִדישן פֿאָלקלאָר און לעבנס־שטייגער,איז צום ערשטן מאָל צוטריטלעך פֿאַרן ענגליש־לײענענדיקן עולם דורך אַן איבערזעצונג פֿונעם פּאָעטדודפֿאָרמאַן,אַן אייניקל פֿונעם מחבר.דער באַנד נעמט אַרײַן פּרעכטיקע אָריגינעלע אילוסטראַציעס פֿוןיהודהבלום.

Solomon SimonsThe Clever Little Tailorfollows the adventures of a brave tailor who solves mysteries and overcomes great obstacles, thanks to his keen wit. This charming novel, deeply rooted in Eastern-European Jewish folkways and humor, is now accessible to the wider public for the first time through an English translation byDavid Forman. The bilingual text appears alongside stunning illustrations byYehuda Blum.

Publication Information
דאָס קלוגע שנײַדערל / דע קלעווער ליטל טיילער.
Solomon Simon, Dos kluge shnayderl / The Clever Little Tailor, translated into English by David Forman (New York: Kinder-Loshn Publications, 2021), hard cover, 220 pages, ISBN: 978-1-949217-01-8.