ייִדישע שפּראַך: אַ זשורנאַל איבערגעגעבן
די פּראָבלעמען פֿון מאַמע־לשון — נומ' 39
(אױספֿאַרקױפֿט)

Yidishe shprakh: A Journal
Devoted to the Yiddish Language — #39
(OUT OF STOCK)

ייִדישע שפּראַך נומ' 39
ייִדישע שפּראַך נומ' 39
(אױספֿאַרקױפֿט)

Yidishe shprakh #39
(OUT OF STOCK)
Item# yidshpra
$20.00
This item is currently out of stock!

Product Description

Sorry, this is out of stock and cannot be ordered at this time.
‫צום באַדויערן איז דאָס נישט בנימצא, קען מען דערווײַלע נישט באַשטעלן.‬

Click here for English.

דאָס איז דער צענטער באַנד ייִדישע שפּראַך רעדאַקטירט פֿון מרדכי שעכטערן; צום באַדויערן האָט ער אָבער נישט דערלעבט אים צו פֿאַרענדיקן. צוגעגרייט צום דרוק האָט עס הערשל גלעזער, מיט דער רעדאַקציאָנעלער הילף פֿון יצחק ניבאָרסקין, אויפֿן סמך פֿון די מאַטעריאַלן וואָס האָבן זיך געפֿונען אין שעכטערס עזבֿון.

עס גייען אַרײַן אַרבעטן וועגן עלטערן ייִדיש (שמעון נויבערג); אַרויסרעד (קלמן ווײַזער); פּונקטואַציע (ברוכה לאַנג קאַפּלאַן); לעקסיק און סטיליסטיק (מרדכי שעכטער); דיאַלעקטן (חנן קיִעל, הערשל גלעזער); און גערעדטן ייִדיש (העראָלד פֿרישמאַן). גאָר גרויס זײַנען די רובריקן „לייענערס האָבן דאָס וואָרט" און „שאלות און תּשובֿות", מיט בריוו און אָנפֿרעגן אָנגעקליבענע פֿאַר די לעצטע עטלעכע און צוואַנציק יאָר. פֿון אָט דעם אויפֿגעלעבטן באַנד ייִדישע שפּראַך וועט זיך יעדער איינער עפּעס קענען אויסלערנען וועגן כּלערליי אַספּעקטן פֿון ייִדיש־לשון.

This issue of Yidishe shprakh is the first in over two decades. Many years in the making, it was edited by the late Dr. Mordkhe Schaechter, and prepared for publication by Paul (Hershl) Glasser with the assistance of Yitskhok Niborski. It includes articles by leading scholars in the fields of Yiddish linguistics and Yiddish studies, including Keith Weiser, Simon Neuberg, Beatrice Lang Caplan and Mordkhe Schaechter. Topics range from the lexical and stylistic evolution of Yiddish linguists (Schaechter) to Yiddish pronunciation (Weiser) and punctuation (Caplan), and examples of the specific dialect spoken in Częstochowa (Chonen Kiel).


Publication Information
ייִדישע שפּראַך: אַ זשורנאַל איבערגעגעבן די פּראָבלעמען פֿון מאַמע־לשון נומ' 39.

Yidishe shprakh: A zhurnal ibergegebn di problemen fun mame-loshn num' 39/Yidishe shprakh: A Journal Devoted to the Yiddish Language #39, in Yiddish (New York: YIVO Institute for Jewish Research, 2014), 211 pp., softcover [ISSN 0044-0442].