בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
פֿלי, מײַן פֿלישלאַנג!
קינדערלידער מיט מוזיק (קאָמפּאַקטל)
(אױספֿאַרקױפֿט)

Beyle Schaechter-Gottesman—
Fly, Fly, My Kite!
Original Yiddish Children's Songs (CD)
(OUT OF STOCK)

בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
פֿלי, מײַן פֿלישלאַנג!
קינדערלידער מיט מוזיק
(קאָמפּאַקטל) (אױספֿאַרקױפֿט)

Beyle Schaechter-Gottesman—
Fly, Fly, My Kite! Original
Yiddish Children's Songs
(CD) (OUT OF STOCK)
Item# flishlangcd
$18.00
LIMITED NUMBER!
Choose Member/Nonmember (Member discount amount in parentheses next to member price.): 
This item is currently out of stock!

Product Description

Sorry, this is out of stock and cannot be ordered at this time.
‫צום באַדויערן איז דאָס נישט בנימצא, קען מען דערווײַלע נישט באַשטעלן.‬

Click here for English.

דאָס זענען אָריגינעלע ייִדישע לידער געשאַפֿענע אין די זעכציקער און זיבעציקער יאָרן פֿון דער פּאָעטעסע און קאָמפּאָזיטאָרין ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן, איבער הויפּט פֿאַר די ייִדישע פֿאָלקשולן אין ניו-יאָרק, רעקאָרדירט אין פֿרילינג 2006 מיט די בעסטע ניו־יאָרקער זינגערס און קלעזמאָרים. צוויי לידער, געזונגען פֿון אַ וואָקאַלישן אַנסאַמבל, האָט מען רעקאָרדירט אין 2005 בעתן קלעזפֿעסט אין פּעטערבורג.

אַראַנזשירט פֿון נשמה ליוויצקי, בנימין שעכטער און לאָרין סקלאַמבערג איז דאָס די ערשטע קאָלעקציע וואָס באַשטייט אין אָריגינעלע ייִדישע שאַפֿונגען פֿאַר קינדער פֿון נאָר איין קאָמפּאָזיטאָר. טייל זענען שייך צו די ייִדישע יום־טובֿים, אַנדערע צו די סעזאָנען, און אַנדערע דריקן אויס קינדערישע פֿאַנטאַזיעס.

דאָס באַלייט־ביכל פֿלי מײַן פֿלישלאַנג איז כּולל ייִדישע טעקסטן, טראַנסליטעראַציע און איבערזעצונג צו אַלֹע לידער אויפן קאָמפּאַקטל.


These original Yiddish children's songs were composed by the poet and composer Beyle Schaechter-Gottesman in the 1960s and 1970s, mainly for the Yiddish folkshuln in NYC and recorded with the best New York Yiddish singers and klezmer musicians in the spring of 2006. Two songs were recorded by the vocal ensemble at the 2005 St. Petersburg Klezfest in Russia.

Arranged by Jeanette Lewicky, Binyumin Schaechter and Lorin Sklamberg this is the first recording in history comprised solely of  original Yiddish children's songs from one composer. Some songs relate to Jewish holidays, some to the seasons and others to children‘s fantasies.

The companion book contains Yiddish words, transliteration, translation and music for all the songs on the CD.

Publication Information
פֿלי, מײַן פֿלישלאַנג! קינדערלידער מיט מוזיק.
Beyle Schaechter-Gottesman, Fli, mayn flishlang! Kinderlider mit muzik/Fly, Fly, My Kite! Original Yiddish Children's Songs (New York: Yiddishland Records, 2006), compact disk.