בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
מומע בלומע די מכשפֿה

Beyle Schaechter-Gottesman—
Aunt Bluma the Witch

בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
מומע בלומע די מכשפֿה

Beyle Schaechter-Gottesman—
Aunt Bluma the Witch
Item# mumblum
$10.00
Choose Member/Nonmember: 

Product Description


מומע בלומע די מכשפֿה איז אַ קינדער־מעשׂה אין גראַמען געשריבן פֿון בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן און אילוסטרירט מיט פּאַפּירשניט פֿון אָדם ווײַטמאַן.

Mume Blume di makhsheyfe is a children's story written in verse by reknowned Yiddish poet Beyle Schaechter-Gottesman and illustrated with papercuts by Adam Whiteman.

Publication Information
מומע בלומע די מכשפֿה.
Beyle Schaechter-Gottesman, Mume Blume di makhsheyfe (Aunt Bluma the Witch), papercuts by Adam Whiteman, English translations by Charne Schaechter (New York: League for Yiddish, 2001).