בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
פֿלי, מײַן פֿלישלאַנג! קינדערלידער מיט מוזיק (ביכל)
(אױספֿאַרקױפֿט)

Beyle Schaechter-Gottesman—
Fly, Fly, My Kite! Original Yiddish Children's Songs (Book)
(OUT OF STOCK)

בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
פֿלי, מײַן פֿלישלאַנג!
קינדערלידער מיט מוזיק (ביכל) (אױספֿאַרקױפֿט)

Beyle Schaechter-Gottesman—
Fly, Fly, My Kite! Original
Yiddish Children's Songs (Book) (OUT OF STOCK)
Item# flishlangbk
$12.00
Choose Member/Nonmember (Member discount amount in parentheses next to member price.):  This item is currently out of stock!

Product Description

Sorry, this is out of stock and cannot be ordered at this time.
‫צום באַדויערן איז דאָס נישט בנימצא, קען מען דערווײַלע נישט באַשטעלן.‬

Click here for English.

אין דעם ביכל געפֿינען זיך אָריגינעלע ייִדישע לידער געשאַפֿענע אין די זעכציקער און זיבעציקער יאָרן פֿון דער פּאָעטעסע און קאָמפּאָזיטאָרין ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן, איבער הויפּט פֿאַר די ייִדישע פֿאָלקשולן אין ניו־יאָרק. טייל זענען שייך צו די ייִדישע יום־טובֿים, אַנדערע צו די סעזאָנען, אַנדערע צו קינדערישע פֿאַנטאַזיעס.

די פּובליקאַציע איז כּולל ייִדישע טעקסטן, טראַנסליטעראַציע און איבערזעצונג. פֿאַראַן אויך אַ באַלייט־קאָמפּאַקטל מיט מוזיק צו די אַלע לידער.


These original Yiddish children's songs were composed by the poet and composer Beyle Schaechter-Gottesman in the 1960s and 1970s, mainly for the Yiddish folkshuln in NYC. Some songs relate to Jewish holidays, some to the seasons and others to children‘s fantasies.

The book contains Yiddish words, transliteration, translation and music for all the songs on the companion CD.

Publication Information
פֿלי, מײַן פֿלישלאַנג! קינדערלידער מיט מוזיק.
Beyle Schaechter-Gottesman, Fli, mayn flishlang! Kinderlider mit muzik/Fly, Fly, My Kite! Original Yiddish Children's Songs (New York: League for Yiddish, 1999), 50 pp.