בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
אַ ווינקל גאַנצקייט: לידער און צײכענונגען
(אױספֿאַרקױפֿט)

Beyle Schaechter-Gottesman—
A Solid Spot: Yiddish Poems and Drawings
(OUT OF STOCK)

בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
אַ ווינקל גאַנצקייט:
לידער און צײכענונגען
(אױספֿאַרקױפֿט)

Beyle Schaechter-Gottesman—
A Solid Spot:
Yiddish Poems and Drawings
(OUT OF STOCK)
Item# vingants
$12.00
NEW!
Choose Member/Nonmember (Member discount amount in parentheses next to member price.): 
This item is currently out of stock!

Product Description

Sorry, this is out of stock and cannot be ordered at this time.
‫צום באַדויערן איז דאָס נישט בנימצא, קען מען דערווײַלע נישט באַשטעלן.‬

Click here for English.

די זאַמלונג אַ ווינקל גאַנצקייט איז כּולל איבער 100 זײַטן מיט לידער און איבער 38 צייכענונגען פֿון דער באַקאַנטער פּאָעטעסע ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן.

אויב
אױב עמעצער האָט געניצט מײַן װאָרט
געלײענט עס און געניצט װי דאָרט
זאָל עס אים װױל באַקומען.
אױב װער ס'האָט געהערט מײַן װאָרט
און נאָכגערעדט װי ס'מאָנט זיך דאָרט
װעט עס אים צו ניץ קומען.
נאָר טאָמער מ'האָט געלײענט
צי געהערט מײַן װאָרט
און געניצט אױפֿן פֿאַלשן אָרט
מיט אַ כיטרען צי מיט פֿאַלשן מײן
זאָג איך: נײן!

A vinkl gantskeyt/A Solid Spot features over 100 pages of poetry and 38 drawings by famed Yiddish poet/songwriter Beyle Schaechter-Gottesman.


Publication Information
אַ ווינקל גאַנצקייט: לידער און צייכענונגען.
Beyle Schaechter-Gottesman, A vinkl gantskeyt/A Solid Spot: Yiddish Poems and Drawings (New York: League for Yiddish/CYCO Publishing, 2012), 152 pp. [ISBN 978-0-9853351-0-6].