בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
דער צװיט פֿון טעג: לידער און צײכענונגען
(אױספֿאַרקױפֿט)

Beyle Schaechter-Gottesman—
The Blossom of Days: Poems and Drawings
(OUT OF STOCK)

בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
דער צװיט פֿון טעג:
לידער און צײכענונגען
(אױספֿאַרקױפֿט)

Beyle Schaechter-Gottesman—
The Blossom of Days:
Poems and Drawings
(OUT OF STOCK)
Item# dertsvit
$15.00
Choose Member/Nonmember:  This item is currently out of stock!

Product Description

Sorry, this is out of stock and cannot be ordered at this time.
‫צום באַדויערן איז דאָס נישט בנימצא, קען מען דערווײַלע נישט באַשטעלן.‬

Click here for English.

די זאַמלונג דער צוויט פֿון טעג איז כּולל איבער 80 זײַטן מיט לידער און איבער 36 מיט צייכענונגען פֿון דער באַקאַנטער פּאָעטעסע ביילע שעכטער-גאָטעסמאַן.

צום לײענער

כ'האָב פֿאַרצײכנט רגעס,

געדאַנקען,

באַזונגען מיט טענער, קאָלירן

און ריטעם

װערטער װי זײ זענען געקומען

צו נעסטיקן אין מײַן װיסיקײט

צי אומװיסיקײט

עלעהײ פֿײגל אין פֿלי

און כ'בין מיט זײ אַװעק

אין װײַטן נישט־הי

העט, העט.

Der tsvit fun teg/The Blossom of Days features over 80 pages of poems and 36 pages of drawings by famed Yiddish poet/songwriter Beyle Schaechter-Gottesman.


Publication Information
דער צוויט פֿון טעג: לידער און צייכענונגען.
Beyle Schaechter-Gottesman, Der tsvit fun teg: Lider un tseykhenungen/The Blossom of Days: Poems and Drawings (New York: League for Yiddish/CYCO Publishing, 2007), 128 pp. [ISBN 0-9724565-4-6].