מוזיק פֿון דוד באָטװיניק—
פֿון חורבן צום לעבן: נײַע ייִדישע לידער

Music by David Botwinik—
From Holocaust to Life: New Yiddish Songs

דוד באָטװיניק—
דוד באָטװיניק—
פֿון חורבן צום לעבן:
נײַע ייִדישע לידער

David Botwinik—
From Holocaust to Life:
New Yiddish Songs
Item# khutsuleb
$45.00
Choose Member/Nonmember: 

Product Description


Click here for English.

דאָס בוך פֿון חורבן צום לעבן: נײַע ייִדישע לידער איז אַ זאַמלונג מוזיקאַלישע קאָמפּאָזיציעס פֿון דעם װילנע־געבױרענעם מאָנטרעאַלער קאָמפּאָזיטאָר דוד באָטװיניק. דאָס זײַנען נײַע ייִדישע לידער פֿאַר זינגערס און כאָרן, מיט ענגלישע איבערזעצונגען, פּיאַנע־באַגלײטונגען און אַקאָרדן. אונטער די נאָטן פֿון יעדן ליד קען מען לייענען סײַ די ווערטער אויף ייִדיש, סײַ די ייִדישע ווערטער אָנגעשריבן מיט לאַטײַנישע אותיות.

אין דעם האַרט באַטאָוולטן באַנד, װאָס באַשטײט פֿון 392 זײַטן, געפֿינען זיך 56 לידער, צווישן זיי צען אָריגינעלע לידער מיט מוזיק און ווערטער פֿון דוד באָטוויניק. דערצו איז דער באַנד כּולל באָטװיניקס מוזיק צו דער פּאָעזיע פֿון 25 דיכטערס: משה בערנשטײן, וואָלף יונין, אײַדע מאַזע, לייב נײַדוס, אַבֿרהם סוצקעווער,י.־י. סיגאַל, שמערקע קאַטשערגינסקי ,מ.־מ. שאַפֿיר, זלמן שזר, און אַנדערע. אינעם אָפּטייל פֿון קינדער־לידער האָט באָטװיניק געשאַפֿן מוזיק צו די לידער פֿון אלחנן אינדעלמאַן, מאַטעס אָליצקי, פּערל האַלטער, שמעון פֿרוג, שמואל צעסלער, און אַנדערע.

גיט דאָ אַ קוועטש נאָך מער פּרטים וועגן דעם ביכל און דער מוזיק.


The book From Holocaust to Life: New Yiddish Songs is a collection of musical compositions by the Vilna-born Montreal composer David Botwinik. These are new Yiddish songs: solo and choral works, complete with English translations, piano accompaniments, and chords. Underneath the musical notation one can read the words in Yiddish as well as in transliteration in Latin characters.

There are 56 songs in this 392-page hardcover book, among them, 10 original songs with both lyrics and music by David Botwinik. In addition, the book contains David Botwinik’s music to the poetry of 25 Yiddish poets including Moshe Bernstein, Wolf Younin, Ida Massey, Leib Naidus, Abraham Sutzkever, J. I. Segal, Shmerke Kaczerginski, M. M. Shaffir, Zalman Shazar, etc. The children’s section contains Botwinik’s musical setting to poems of Elchanan Indelman, Mates Olitsky, Perl Halter, Simon Frug, Shmuel Tsesler, and others.

Click here for more information about the book and music.


Publication Information
פֿון חורבן צום לעבן: נײַע ייִדישע לידער.
David Botwinik, Fun khurbn tsum lebn: Naye yidishe lider/From Holocaust to Life: New Yiddish Songs with English Translations (New York: League for Yiddish, 2010), 392 pp. [ISBN-13: 978-1-878775-18-4].