גיטל שעכטער־װישװאַנאַט—
פּלוצעמדיקער רעגן: לידער

Gitl Schaechter-Viswanath—
Sudden Rain: Yiddish Poems

גיטל שעכטער־װישװאַנאַט—
גיטל שעכטער־װישװאַנאַט—
פּלוצעמדיקער רעגן: לידער

Gitl Schaechter-Viswanath—
Sudden Rain: Yiddish Poems
Item# plutsreg
$18.00
Choose Member/Nonmember: 

Product Description


אָט דער צװײשפּראַכיקער באַנד ייִדישע לידער איז דער מערקװערדיקער דעביוט פֿון אַן אַמעריקאַנער־געבױרענער פּאָעטעסע, גיטל שעכטער־װישװאַנאַט.

אױף יעדן זײַטל פֿונעם ביכל שטײט דער ייִדישער אָריגינאַל אױף דער רעכטער זײַט און די ענגלישע איבערזעצונג אױף דער לינקער. שעכטער־װישװאַנאַטס לידער זענען אינספּירירנדיקע, געשליפֿענע באַמערקונגען װעגן דעם הײַנטצײַטיקן לעבן אינעם שפּעטן 20סטן יאָרהונדערט, אױף אַ רײ טעמעס װאָס ציִען זיך פֿון אונדזער קאָמפּיוטעריזירטן לעבן־שטײגער ביז דער רעאַקציע פֿון אַ ייִדישער פֿרױ אױפֿן עלעפֿטן סעפּטעמבער.


This bilingual book of Yiddish poetry is the remarkable debut of American-born poet Gitl Schaechter-Viswanath.

Each page of the book presents the Yiddish original on the right and its English translation on the left. Ms. Schaechter-Viswanath's poems are inspiring, polished commentaries on contemporary life in the late 20th century, on a variety of topics ranging from our computerized lifestyle to a Jewish woman's response to September 11th.

Publication Information
פּלוצעמדיקער רעגן: לידער.
Gitl Schaechter-Viswanath, Plutsemdiker regn: Lider/Sudden Rain: Yiddish poems, English translations by Jeffrey Shandler and Zackary Berger, introduction by Sheva Zucker (Tel Aviv: Israel Book Publishing House, 2003), 105 pp. [ISBN 965-430-050-8].