ד"ר סוס (ייִדיש: שלום בערגער)
איין פֿיש צוויי פֿיש רויטער פֿיש בלויער פֿיש

Dr. Seuss (Yiddish: Zackary Sholem Berger)
One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish

ד"ר סוס
ד"ר סוס
(ייִדיש: שלום בערגער)
איין פֿיש צוויי פֿיש
רויטער פֿיש בלויער פֿיש

Dr. Seuss (Yiddish:
Zackary Sholem Berger)
One Fish Two Fish
Red Fish Blue Fish
Item# 1fish2fish
$15.00
Choose Member/Nonmember (Member discount amount in parentheses next to member price.): 

Product Description

איין פֿיש צוויי פֿיש רויטער פֿיש בלויער פֿיש: אַן איבערזעצונג פֿון ד"ר סוס' באַװוּסטן קינדערביכל, אַ מעשׂה מיט אױסטערלישע חיות כּל־המינים, מיט גראַמען און בילדער װאָס פֿאַרכּישופֿן.

Eyn fish tsvey fish royter fish bloyer fish (One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish in Yiddish). This is a translation of Dr. Seusss famous book for young children. It has all sorts of exotic animals accompanied by enchanting rhymes and drawings.

Publication Information
איין פֿיש צוויי פֿיש רויטער פֿיש בלויער פֿיש.
Dr. Seuss, Eyn fish tsvey fish royter fish bloyer fish (One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish), translated into Yiddish by Zackary Sholem Berger (New York: Yiddish House, 2007), 65 pages, ISBN: 978-0-9726939-3-6.