אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך

Comprehensive Yiddish-English Dictionary

אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך
אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך
Comprehensive Yiddish-English Dictionary
Item# compyedict
$24.00
Choose Member/Nonmember: 

Product Description


Click here for English.

דאָס אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך, רעדאַקטירט פֿוו שלום ביינפֿעלד און חיים באָכנער און מיטרעדאַקטירט פֿון בעריש גאָלדשטיין און יאַנקל סאַלאַנט איז כּולל מער ווי 37,000 איינסן און שטײַגט איבער אַלע פֿריִערדיקע ווערטערביכער וואָס שייך דער צאָל ווערטער און דעם רײַכן אָפּקלײַב אידיאָמען, דוגמאָות פֿון באַניץ, גרייך פֿון סטיליסטישע ניוואָען און דיאַלעקטישע פֿאָרמען. ס'איז גרינג זיך צו באַניצן דערמיט און ס׳איז כּולל ווערטער פֿון דער ליטעראַרישער, ווי אויך פֿון דער כּלל־שפּראַך, און פֿון דער הײַנטיקער שמועסשפּראַך. עס נעמט אויך אַרײַן אַ ברייטע גאַמע טערמינען פֿון אַלע מקורים פֿון ייִדיש, אַרײַנגערעכנט לשון־קודש, סלאַוויש, ראָמאַניש און דײַטש. דער לעקסישער קאָרפּוס שטאַמט דירעקט פֿון דעם גוט אָנערקענטן ייִדיש־פֿראַנצייזיש ווערטערבוך פֿון יצחק ניבאָרסקי און בערל ווײַסבראָט (מעדעם־ביבליאָטעק, 2002). סע ווערט אויך באַלייט פֿון אַ שליסל פֿאַרן באַניצער און וועט זײַן אַ וויכטיקער רעסורס פֿאַר סטודענטן, לערערס, איבערזעצערס און לייענערס פֿון ייִדיש.


Including over 37,000 entries compiled by a team of Yiddish linguists including editors Solon Beinfeld and Harry Bochner and associate editors Barry Goldstein and Yankl Salant, Comprehensive Yiddish-English Dictionary surpasses all its predecessors in the number of words and rich selection of idioms, examples of usage, and coverage of stylistic levels and dialect forms. The user-friendly entries include words for standard and literary as well as contemporary colloquial and conversational usage and a wide range of terms from all sources of Yiddish, including those of Hebraic-Aramaic, Slavic, and Romance as well as Germanic origin. The lexical corpus comes directly from the highly acclaimed Dictionnaire Yiddish-Français by Yitskhok Niborski and Bernard Vaisbrot, published by the Bibliothèque Medem in Paris in 2002. Augmented by an extensive user's guide, this volume is an indispensable resource for students, teachers, translators, and readers of Yiddish.


Publication Information
אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך.
Solon Beinfeld and Harry Bochner, eds., Arumnemik yidish-english verterbukh/Comprehensive Yiddish-English Dictionary, (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2013), 704 pp., hardcover [ISBN-978-0-253-00983-8].