מרדכי שעכטערó
צוגאָב־געניטונגען צו ייִדיש צװײ (מיט די ענטפֿערס)
(צום באַקומען נאָר ווי אַ פּע־דע־עף)

Mordkhe Schaechteró
Yiddish II: Supplementary Exercises with Answer Key
(Available only as PDF)

מרדכי שעכטערó
מרדכי שעכטערó
צוגאָב־געניטונגען צו ייִדיש צװײ
(מיט די ענטפֿערס)
(צום באַקומען נאָר ווי אַ פּע־דע־עף)

Mordkhe Schaechteró
Yiddish II: Supplementary Exercises
with Answer Key
(Available only as PDF)
Item# Y2supp
$7.00

Product Description


דאָס ביכל אין פּע־דע־עף־פֿאָרעם גיט צו נאָך געניטונגען (מיט די ענטפֿערס) צו די וואָס געפֿינען זיך שוין אין ייִדיש צוויי. ניצלעך פֿאַר סטודענטן און לערערס אויך.


This booklet in PDF form provides extra exercises (plus the answers) to supplement those in Yiddish II. An excellent resource for both students and teachers.

Publication Information
צוגאָב־געניטונגען צו ייִדיש צוויי (מיט די ענטפֿערס).
Mordkhe Schaechter, Tsugob-genitungen tsu Yidish tsvey (Mit di entfers)/Yiddish II: Supplementary Exercises with Answer Key (New York: League for Yiddish, 1996), 82 pp.