שבֿע איטע צוקער—
פֿון יענער זײַט שוועל...
געקליבענע אַרטיקלען פֿונעם
זשורנאַל אויפֿן שוועל, 2005־2020,
מיט אַנדערע אַרטיקלען

Sheva Zucker—
On the Other Side of the Threshold...
Selected Articles from the
Magazine Afn Shvel, 2005-2020,
Plus Other Articles

שבֿע איטע צוקער —
שבֿע איטע צוקער —
פֿון יענער זײַט שוועל...
געקליבענע אַרטיקלען פֿונעם
זשורנאַל אויפֿן שוועל, 2005־2020

Sheva Zucker—
On the Other Side of the Threshold...
Selected Articles from the
Magazine Afn Shvel, 2005-2020
Item# yenerzaytshvel
$15.00
Choose Member/Nonmember: 

Product Description


Click here for English.

פֿון יענער זײַט שוועל...

די עסײען צונױפֿגעזאַמלט אין דעם באַנד זאָגן עדות אױף זײער מחברס אױסערגעװײנטלעכער ענערגיע און לײַדנשאַפֿטלעכער איבערגעגעבנקײט דעם המשך פֿון דער ייִדישער שפּראַך און קולטור. אָנגעשריבן אין אַ שפּראַך װאָס איז קלאָר און פֿול מיט הומאָר, הײבן זײ אַרױס די װיכטיקײט פֿון איר לעבנס־אַרבעט אינעם תּחום פֿון ייִדיש און זיי פּולסירן מיט אַ הײַנטצײַטיק, לעבעדיק לשון.

-- קאַטרין העלערשטיין, ייִדיש־פּראָפֿעסאָר און דירעקטער פֿון דער פּראָגראַם אין ייִדישע לימודים, פּענסילווייניער אוניווערסיטעט

די זאַמלונג אַרטיקלען פֿון שבֿע צוקער דעקט פֿיר יאָרצענדלינג פֿון איר שרײַבן פֿאַרן אויפֿן שוועל, פֿון די 1980ער יאָרן ביז 2020. דאָס רובֿ עסייען שטאַמען פֿון די פֿופֿצן יאָר, 2005־2020, אין וועלכע זי האָט געדינט ווי דער שעף־רעדאַקטאָר פֿון אויפֿן שוועל, דעם זשורנאַל פֿון דער ייִדיש־ליגע.

דער מחבר שרײַבט מיט לײַדנשאַפֿט, אײַנזעעניש און הומאָר אויף אַ ברייטער גאַמע טעמעס וואָס האָבן אַ שײַכות צו דער ייִדישער ליטעראַטור און קולטור. די עסײען אין דעם באַנד װערן אַראַנזשירט אין זעקס טײלן:
1. פּערזענלעכס
2. פֿון דעם רעדאַקטאָר
3. צום אַמאָל און הײַנט פֿון אונדזער אָרגאַניזאַציע
4. פֿון מײַן קולטורװעלט
5. געשטאַלטן
6. אינטערװיוען

הויכפּונקטן זײַנען כּולל אַרטיקלען וועגן הײַנטצײַטיקע ייִדישע שרײַבערס ווי ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן, יאָני פֿײַן און יחיאל שרײַבמאַן, אַ באַשרײַבונג פֿון אַ נסיעה קיין ביראָבידזשאַן, דער ייִדישער אויטאָנאָמער געגנט אין דעם געוועזענעם סאָוועטן־פֿאַרבאַנד, און אַ טיף פּערזענלעכע עסיי וועגן דער געשיכטע און ירושה פֿון דער ייִדיש־וועלטלעכער שול־באַוועגעונג. לייענערס וואָס פֿאַראינטערעסירן זיך אין דער געשיכטע פֿון דער ייִדיש־ליגע און איר פֿירגייער, דער פֿרײַלאַנד־ליגע פֿאַר דער ייִדישער טעריטאָריאַליסטישער קאָלאָניזאַציע, ווי אויך זייער אָרגאַן אויפֿן שוועל וועלן האַלטן אַ צאָל אַרטיקלען פֿאַר באַזונדער אינטערעסאַנט.

די הקדמה האָט געשריבן דער ליטעראַטור־קריטיקער קאַטרין העלערשטיין. די אַרטיקלען זײַנען רעפּראָדוצירט געוואָרן פֿון דעם זשורנאַל גופֿא און טראָגן דעם פּרעכטיקן דיזײַן פֿון אונדזער קינסטלערישן רעדאַקטאָר יאַנקל סאַלאַנט.

אַלע אַרטיקלען זײַנען אויף ייִדיש; די הקדמות פֿון העלערשטיין און דעם מחבר זײַנען סײַ אויף ייִדיש סײַ אויף ענגליש.


On the Other Side of the Threshold...

The essays gathered in this volume convey their author’s extraordinary energy and passionate commitment to the continuity of Yiddish language and culture. Written in a Yiddish that is lucid and witty, they highlight the importance of her lifelong work in the field of Yiddish and beat with the heart of a contemporary, living language.

-- Kathryn Hellerstein, Professor of Yiddish and Director of
-- Jewish Studies Program, University of Pennsylvania

This collection of articles by Sheva Zucker spans some four decades of her writing for Afn Shvel, from the 1980s through 2020. The majority of the essays are from the fifteen years, 2005-2020, during which she served as editor-in-chief of Afn Shvel, the all-Yiddish magazine published by the League for Yiddish.

The author writes with passion, insight and humor on a variety of topics relating to Yiddish literature and culture. The essays are arranged in six sections:
I. Personal Essays
II. From the Editor
III. Regarding the Past and Present of Our Organization
IV. From my Cultural World
V. Personalities
VI. Interviews

Highlights include articles on contemporary Yiddish writers such as Beyle Schaechter-Gottesman, Yonia Fain and Yechiel Shraibman, a description of a trip to Birobidzhan, the Jewish Autonomous Region in the Former Soviet Union, and a deeply personal essay on the history and heritage of the secular Yiddish school movement. Readers interested in the history of the League for Yiddish and its predecessor, the Freeland League for Jewish Territorial Colonization, as well as their magazine Afn Shvel, will find quite a few articles of particular interest.

The introduction is written by Yiddish literary scholar Kathryn Hellerstein. The articles were reproduced from the magazine itself and feature the beautiful design of art director Yankl Salant. All articles are in Yiddish; the author’s preface and Hellerstein’s introduction appear in both Yiddish and English.

Publication Information
פֿון יענער צײַט שוועל… געקליבענע אַרטיקלען פֿונעם זשורנאַל אויפֿן שוועל, 2005־2020.
Sheva Tsuker (Sheva Zucker) Fun yener zayt shvel… Geklibene artiklen funem zhurnal Afn Shvel, 2005-2020/(On the Other Side of the Threshold… Selected Articles from the Magazine Afn Shvel, 2005-2020), in Yiddish (New York: League for Yiddish, 2020), 196 pp. [ISBN 978-1-878775-22-1].