מרדכי שעכטער—
ענטפֿערס צו די געניטונגען אין ייִדיש צװײ
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Mordkhe Schaechter—
Yiddish II: Answer Key to Exercises
(Free Download)

מרדכי שעכטער—
מרדכי שעכטער—
ענטפֿערס צו די געניטונגען אין ייִדיש צװײ
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Mordkhe Schaechter—
Yiddish II: Answer Key to Exercises
(Free Download)
Item# Y2shlisl

Product Description


דער ענטפֿער־שליסל גיט די ענטפֿערס צו אַלע געניטונגען אין מרדכי שעכטערס ייִדיש צוויי. ניצלעך פֿאַר סטודענטן און לערערס אויך. גיט דאָ אַ קוועטש כּדי אַראָפּצולאָדן בחינם דעם פּי־די־עף.


This answer key provides answers to all the exercises in Mordkhe Schaechter’s Yiddish II. An essential resource for students and teachers alike. Click here to download the PDF for free.

Publication Information
ענטפֿערס צו די געניטונגען אין ייִדיש צוויי.
Mordkhe Schaechter, Entfers tsu di genitungen in Yidish tsvey/Yiddish II: Answer Key to Exercises (New York: League for Yiddish, 1996), 24 pp., free download of PDF: 7.6MB.