מרדכי שעכטער—
ייִדיש צװײ:
אַ לערנבוך פֿאַר מיטנדיקע און װײַטהאַלטערס

Mordkhe Schaechter—
Yiddish II:
An Intermediate and Advanced Textbook

מרדכי שעכטער—
מרדכי שעכטער—
ייִדיש צװײ: אַ לערנבוך פֿאַר
מיטנדיקע און װײַטהאַלטערס

Mordkhe Schaechter—
Yiddish II: An Intermediate
and Advanced Textbook
Item# y2soft
$44.00
Choose Member/Nonmember: 

Product Description


Click here for English.

דאָס איז דער פֿערטער אַרויסקום פֿון ייִדיש צוויי: אַ לערנבוך פֿאַר מיטנדיקע און ווײַטהאַלטערס פֿון ד"ר מרדכי שעכטער ע"ה (עמעריטירטער עלטערער לעקטאָר אין קאָלאָמביע־אוניווערסיטעט). ייִדיש צוויי איז פּאַסיק פֿאַר סטודענטן וואָס האָבן זיך כאָטש דרײַ זמנים געלערנט ייִדיש. געשריבן כּמעט אין גאַנצן אויף ייִדיש, איז דאָס דאָס ערשטע ייִדיש־לערנביכל אויף אַ העכערער מדרגה אויף דער גאָרער וועלט וואָס גיט זיך אָפּ מיט די שוועריקייטן וואָס אויף זיי שטויסט זיך אָן דער דערוואַקסענער, ענגליש־רעדנדיקער עולם. פֿונדעסטוועגן קענען זיך מיט דעם אָ לערנביכל אויך באַניצן רעדערס פֿון אַנדערע שפּראַכן וואָס קענען ענגליש בלויז פּאַסיוו. עס פֿאַרמאָגט אַ ים מיט גראַמאַטישע ידיעות און איז אַ מוז פֿאַר יעדן ערנצטן ייִדיש־סטודענט.

עס לוינט זיך זייער אײַנקויפֿן אויך די צוויי באַלייט־ביכלעך: ענטפֿערס צו די געניטונגען אין ייִדיש צוויי און צוגאָב־געניטונגען צו ייִדיש צוויי.

גיט אַ קוועטש דאָ כּדי אַראָפּצולאָדן אַן אומזיסטן פּע־דע־עף מיט אַ פֿאַרגרעסערטן און פֿאַרבעסערטן זוכצעטל צו אַלע ענינים אין ייִדיש צוויי.


This is the the fourth edition of Yiddish II: An Intermediate and Advanced Textbook by Dr. Mordkhe Schaechter (Late Senior Lecturer in Yiddish Studies Emeritus, Columbia University). It is suitable for students who have completed at least 3 semesters of Yiddish. Yiddish II, written mostly in Yiddish, is the first continuation-level Yiddish textbook ever published which specifically addresses the difficulties encountered by English-speaking adults. However, speakers of other languages with only a passive knowledge of English can utilize this book with equal profit. It contains a wealth of grammatical information and is a must for any serious student of Yiddish.

We also recommend acquiring the two indispensable companion volumes: Yiddish II: Answer Key to Exercises and Yiddish II: Supplementary Exercises with Answer Key.

Click here to download a free PDF of a more detailed and user-friendly index to the topics covered in Yiddish II:

Publication Information
ייִדיש צוויי: אַ לערנבוך פֿאַר מיטנדיקע און ווײַטהאַלטערס.
Mordkhe Schaechter, Yidish tsvey: A lernbukh far mitndike un vaythalters/Yiddish II: An Intermediate and Advanced Textbook (New York: Yiddish Language Resource Center of the League for Yiddish, 2003), 584 pp. [softcover: ISBN: 1-878775-13-8]. (NOTE: the hardcover edition with ISBN 1-878775-12-x is no longer in print.)