זוכצעטל צו ייִדיש צװײ
פֿאַרבעסערט און פֿאַרגרעסערט
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Enhanced Index to Yiddish II
(Free Download)

זוכצעטל צו ייִדיש צװײ
זוכצעטל צו ייִדיש צװײ
פֿאַרבעסערט און פֿאַרגרעסערט
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Enhanced Index to Yiddish II
(Free Download)
Item# newindexY2

Product Description

Do not add item to cart.
Simply use free download link in the text below.

Click here for English.

האָט איר ווען אַ מאָל געקויפֿט אַן עקזעמפּלאַר פֿון מרדכי שעכטערס לערנבוך ייִדיש צוויי, אָדער בײַ אונדז אין דער ייִדיש־ליגע אָדער אַנדערש וווּ?

אויב יאָ, קענט איר אָט דאָ געפֿינען אַ מער פּרטימדיקן און צוטריטלעכן זוכצעטל צו די טעמעס וואָס ווערן געדעקט אין דעם אוניקאַלן טעקסטבוך פֿאַר מיטנדיקע און ווײַטהאַלטערס. (דעם זוכצעטל האָט צוגעגרייט ד״ר שבֿע צוקער מיט דער הילף פֿון ד״ר הערשל גלעזער.)

ניצט עס געזונטערהייט! מיר זענען זיכער אַז ס׳וועט אײַך שטאַרק צו הילף קומען אין אײַער שטענדיקן לערנען זיך די ייִדישע שפּראַך.

אויב איר פֿאַרמאָגט נאָך נישט קיין עקזעמפּלאַר פֿון ייִדיש צוויי גופֿא און ווילט זיך איינעם אײַנשאַפֿן, קענט איר עס באַשטעלן אָט דאָ.


Have you ever purchased a copy of Mordkhe Schaechter’s textbook Yiddish II, either from us at the League for Yiddish or elsewhere?

If so, the League for Yiddish has now made available for free a more detailed and user-friendly index to the topics covered in this unique textbook for intermediate and advanced students. This index was developed by Dr. Sheva Zucker, with the assistance of Dr. Paul (Hershl) Glasser.

Use it in good health! We’re sure that this index will be very helpful to you in your ongoing study of the Yiddish language.

If you don’t yet own a copy of Yiddish II itself and would like to purchase it, you can do so here.

Publication Information
זוכצעטל צו ייִדיש צוויי, פֿאַרבעסערט און פֿאַרגרעסערט.
Zukhtsetl tsu Yidish tsvey, farbesert un fargresert/Enhanced Index to Yiddish II, prepared by Dr. Sheva Zucker with the assistance of Dr. Paul (Hershl) Glasser, (New York: League for Yiddish, 2023), 16 pp., free download of PDF: 250KB.