שבֿע צוקער, אויספֿיר־סעקרעטאַר, ייִדיש־ליגע;
שעף־רעדאַקטאָר, אויפֿן שוועל
דאָס בײַטנדיקע שליחות פֿון אַ ייִדיש־זשורנאַל:
די געשיכטע פֿון אויפֿן שוועל

Sheva Zucker, Executive Director, League for
Yiddish; Editor-in-Chief, Afn Shvel
The Changing Mission of a Yiddish Magazine:
The History of Afn Shvel


Click here for English

שבֿע צוקער האָט גערעדט דער עיקר אויף ייִדיש אָבער אויף אַזאַ אופֿן אַז די ניט־ייִדיש־רעדערס אין עולם זאָלן קענען פֿאַרשטיין. מיר האָבן אָבער געמיינט אַז ס'איז בעסער צו באַזאָרגן אונדזערע וועב־לייענערס מיט די פֿולע ייִדישע און ענגלישע נוסחאָות פֿון דער רעדע וואָס זײַנען אַרויס אין פֿאַרגרעסערטער אַרטיקל־פֿאָרעם אין דעם ייִדישן און אין דעם ספּעציעלן ענגלישן יובֿל־נומער פֿון אויפֿן שוועל.

גיט אַ קוועטש פֿאַר דעם ייִדישן נוסח אָדער פֿאַר דעם ענגלישן (אַרטיקל אויף ז' 3).

שבֿע צוקער איז שוין יאָרן לאַנג אַ לעקטאָר אין דער פּראָגראַם אין ייִדישער שפּראַך, ליטעראַטור און קולטור א"נ אוריאל ווײַנרײַך בײַם ייִוואָ, וואָס הײַיאָר ווערט עס מיטגעשטיצט פֿון באַרד־קאַלעדזש. זי איז די מחברטע פֿון די לערנביכער ייִדיש: אַן אַרײַנפֿיר: לשון, ליטעראַטור און קולטור, באַנד 1 און 2. זינט 2005 דינט זי ווי דער אויספֿיר־סעקרעטאַר פֿון דער ייִדיש־ליגע און שעף־רעדאַקטאָר פֿון אויפֿן שוועל.


Sheva Zucker’s talk was delivered in a manner that made it accessible to non-Yiddish speakers. However, since we feel that reproducing that bilinguality after the fact would be cumbersome to our readers, we direct you to the full Yiddish and English versions of the talk, which appeared in somewhat expanded article form in both the Yiddish and the Special English Anniversary Issues of Afn Shvel.

Click for the Yiddish version or the English version (article on p. 3).

Sheva Zucker has for many years been a lecturer in the Uriel Weinreich Program in Yiddish Language, Literature, and Culture at YIVO, co-sponsored this year by Bard College. She is the author of the textbooks Yiddish: An Introduction to the Language, Literature and Culture (vols. I and II). She has served as the executive director of the League for Yiddish and the editor-in-chief of Afn Shvel since 2005.