בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
פֿלי, מײַן פֿלישלאַנג!
קינדערלידער מיט מוזיק
(קאָמפּאַקטל) (אױספֿאַרקױפֿט)

Beyle Schaechter-Gottesman—
Fly, Fly, My Kite! Original
Yiddish Children's Songs
(CD) (OUT OF STOCK)

בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
פֿלי, מײַן פֿלישלאַנג!
קינדערלידער מיט מוזיק (ביכל) (אױספֿאַרקױפֿט)

Beyle Schaechter-Gottesman—
Fly, Fly, My Kite! Original
Yiddish Children's Songs (Book) (OUT OF STOCK)

Comprehensive
English-Yiddish Dictionary,

2nd Edition, Revised and Expanded

->PRINT VERSION

Comprehensive
English-Yiddish Dictionary,
1st Edition

->PRINT VERSION
(OUT OF STOCK)

2טע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל
„די פּראָבלעם פֿון רעליגיע און סעקולאַריזם
בײַ וועלטלעכע ייִדישיסטן: אַ היסטאָרישער אַנאַליז"
מיט ד"ר דוד־אליהו פֿישמאַן
“וועלטלעכקייט און טראַדיציע בײַם טאַטן”
מיט שׂרה־רחל שעכטער

— זונטיק, דעם 22סטן מאַרץ 2009

2nd Annual Program in Memory of Dr. Mordkhe Schaechter z"l
"The Problem of Religion and Secularism
Among Secular Yiddishists: A Historical Analysis"
with Dr. David E. Fishman
”My Father's Secularism and Tradition”
with Rukhl Schaechter

— Sunday, March 22, 20093טע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל
„בער באָראָכאָוו:
דער רעוואָלוציאָנער פֿון דער ייִדישער פֿילאָלאָגיע"
מיט פּראָפֿ' יודזשין אָרענשטיין

— זונטיק, דעם 2טן מײַ 2010

3rd Annual Program in Memory of Dr. Mordkhe Schaechter z"l
"Ber Borochov:
The Revolutionary of Yiddish Philology"
with Prof. Eugene Orenstein

— Sunday, May 2, 2010אַן אָוונט פֿון ייִדיש־לערנען צו די
שלושים נאָך ד”ר מרדכי שעכטער ז”ל
— זונטיק, דעם 18טן מאַרץ 2007

An Evening of Remembrance and Yiddish Learning on the
Shloshim of Dr. Mordkhe Schaechter z"l

— Sunday, March 18, 2007די ייִדיש־ליגע איז אַריבער אין אַ נײַעם ביוראָ!
חנוכּת־הבית

— פֿרײַטיק, דעם 28סטן אָקטאָבער 2005

The League for Yiddish has a New Office!
"Housewarming" Open House

— Friday, October 28, 2005


ניו־יאָרקער פּרעמיער־ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
איטשע גאָלדבערג: אױב נישט נאָך העכער

— דינסטיק, דעם 25סטן יולי 2006

New York Premiere of the Film
Itche Goldberg: A Century of Yiddish Letters

— Tuesday, July 25, 2006ניו־יאָרקער פּרעמיער־ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן: האַרבסטליד
— מיטוואָך, דעם 11טן יולי 2007

New York Premiere of the Film
Beyle Schaechter-Gottesman: Song of Autumn

— Wednesday, July 11, 2007„אַ פֿאַרקערטע וועלט — בירעבידזשאַן פֿון דער נאָענט:
אײַנדרוקן פֿון אַ נסיעה אין דער
ייִדישער אויטאָנאָמער געגנט, זומער 2007"
מיט ד"ר שבֿע צוקער
— זונטיק, דעם 4טן נאָוועמבער 2007

"The Upside-Down World of Birobidzhan:
Impressions of a Trip to the
Jewish Autonomous Region of Russia, Summer 2007"
with Dr. Sheva Zucker

— Sunday, November 4, 20071טע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל
„ ד"ר יצחק ־נחמן שטײנבערג צו זײַן פֿופֿציקסטן יאָרצײַט"
מיט ד"ר שבֿע צוקער
"מין אין ייִדיש: אין פֿריִערדיקן,
אין איצטיקן און אין קומעדיקן יאָרהונדערט"
מיט דוד בראַון

— זונטיק, דעם 9טן מאַרץ 2008

1st Annual Program in Memory of Dr. Mordkhe Schaechter z"l
"Dr. Yitskhok-Nakhmen Shteynberg on His Fiftieth Yortsayt"
with Dr. Sheva Zucker
"Gender in Yiddish: In the Latest,
the Current and the Next Centuries"
with David Braun

— Sunday, March 9, 2008Adam Rovner's Film
Cecile Kuznitz's Talk
Gitl Schaechter-Viswanath's Introductions
Greetings from Our First Families
Musical Program
Naftali Ejdelman's Talk
Sheva Zucker's Talk
Mazl-tov: A Comedy in One Act
by Sholem Aleichem

האַרבסט 2007
Fall 2007
נומ' 339

האַרבסט–ווינטער 2006
Fall-Winter 2006
נומ' 335–336

האַרבסט–ווינטער 2008
Fall-Winter 2008
נומ' 342–343

האַרבסט–ווינטער 2023
Fall-Winter 2023
נומ' 400–401

ווינטער 2021
Winter 2021
נומ' 393

ווינטער 2022
Winter 2022
נומ' 396–397

ווינטער–פֿרילינג 2006
Winter-Spring 2006
נומ' 333–334

ווינטער–פֿרילינג 2008
Winter-Spring 2008
נומ' 340–341

ווינטער–פֿרילינג 2011
Winter-Spring 2011
נומ' 350–351

ווינטער–פֿרילינג 2012
Winter-Spring 2012
נומ' 354–355

ווינטער–פֿרילינג 2013
Winter-Spring 2013
נומ' 358–359
נײַע ייִדישע ליטעראַטור
New Yiddish Literature

ווינטער–פֿרילינג 2014
Winter-Spring 2014
נומ' 362–363

ווינטער–פֿרילינג 2015
Winter-Spring 2015
נומ' 366–367

ווינטער–פֿרילינג 2016
Winter-Spring 2016
נומ' 370–371

ווינטער–פֿרילינג 2017
Winter-Spring 2017
נומ' 374–375

ווינטער–פֿרילינג 2018
Winter-Spring 2018
נומ' 378–379

ווינטער–פֿרילינג 2019
Winter-Spring 2019
נומ' 382–383

ווינטער–פֿרילינג 2020
Winter-Spring 2020
נומ' 386–387

ווינטער–פֿרילינג
2009–2010

Winter-Spring 2009-2010
נומ' 346–347

זומער 2011
Summer 2011
נומ' 352–353

זומער–האַרבסט 2005
Summer-Fall 2005
נומ' 331–332

זומער–האַרבסט 2010
Summer-Fall 2010
נומ' 348–349

זומער–האַרבסט 2012
Summer-Fall 2012
נומ' 356–357

זומער–האַרבסט 2013
Summer-Fall 2013
נומ' 360–361

זומער–האַרבסט 2014
Summer-Fall 2014
נומ' 364–365

זומער–האַרבסט 2015
Summer-Fall 2015
נומ' 368–369

זומער–האַרבסט 2016
Summer-Fall 2016
נומ' 372–373

זומער–האַרבסט 2017
Summer-Fall 2017
נומ' 376–377

זומער–האַרבסט 2018
Summer-Fall 2018
נומ' 380–381

זומער–האַרבסט 2019
Summer-Fall 2019
נומ' 384–385

זומער–האַרבסט 2022
Summer-Fall 2022
נומ' 394–395

זומער–האַרבסט–ווינטער 2020
Summer-Fall-Winter 2020
נומ' 388–390

פֿרילינג–זומער 2007
Spring-Summer 2007
נומ' 337–338

פֿרילינג–זומער 2009
Spring-Summer 2009
נומ' 344–345

פֿרילינג–זומער 2021
Spring-Summer 2021
נומ' 391–392

פֿרילינג–זומער 2023
Spring-Summer 2023
נומ' 398–399

Summer 2011
Afn Shvel: Special English
Anniversary Issue:
Full Version
(Free Download Available)


מיטגלידערשאַפֿט — װערט אַ מיטגליד/ אַבאָנירט זיך

Membership — Join/Subscribe

ווערטער פֿון דער וואָך

Words of the Week

זוכצעטלען צו אויפֿן שוועל

Indexes to Afn Shvel

טערמינאָלאָגיעס פֿון אויפֿן שוועל

Terminologies from Afn Shvel

ייִדיש-קראָם

Our Store

נאָך פּראָיעקטן

More Projects

פּראָגראַמען

Programs

רעקאָרדירונגען

Recordings

אויפֿן שוועל־
אַרטיקלען מיט גלאָסאַרן

Afn Shvel Articles with Glossaries

אונדזער זשורנאַל אױפֿן שװעל

Our Magazine
Afn Shvel

איטשע גאָלדבערג:
אויב ניט נאָך העכער
(דע־ווע־דע)

Itche Goldberg:
A Century of Yiddish Letters
(DVD)

ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן:
האַרבסטליד
(דע־ווע־דע/ווע־האַ־עס)

Beyle Schaechter-Gottesman:
Harbstlid
(DVD/VHS)

חוה ראָזענפֿאַרב:
דאָס בלעזעלע וואָר
(דע־ווע־דע)

Chava Rosenfarb:
That Bubble of Being
(DVD)

יאָני פֿײַן:
מיט פּען און פּענדזל
(דע־ווע־דע)

Yonia Fain:
With Pen and Paintbrush
(DVD)


ווידעאָ־רעקאָרדירונג פֿון דער
פּאַנעל־דיסקוסיע נאָך דער אַמעריקאַנער פּרעמיערע פֿון דעם פֿילם:
חוה ראָזענפֿאַרב: דאָס בלעזעלע וואָר
דינסטיק, דעם 4טן אויגוסט 2015

Video Recording of the
Panel Discussion following the American Premiere of the film:
Chava Rosenfarb: That Bubble of Being
Tuesday, August 4, 2015


ווידעאָ־רעקאָרדירונג:
8טע יערלעכע פּראָגראַם אין אָנדענק פֿון ד"ר מרדכי און טשאַרנע שעכטער ז"ל
„פֿון וואַנען נעמען זיך אונדזערע צרות?
נאַציאָנאַליזם, די מלוכה און דער נײַער אַנטיסעמיטזם
אין דעם ציוניסטישן, גלות־נאַציאָנאַליסטישן און
טעריטאָריאַליסטישן געדאַנק, 1929־1939"
הויפֿטרעדנער: ד"ר בנימין מאָס - זונטיק, דעם 12טן יולי 2015

Video Recording:
8th Annual All-Yiddish Program in Memory of Dr. Mordkhe and Charne Schaechter z"l
"Nationalism, The State and the New Antisemitism
in Zionist, Diasporist, and Territorialist Thought, 1929-1939"
Keynote Speaker: Dr. Kenneth (Binyomen) Moss - Sunday, July 12, 2015


װידעאָ: אַ יום־טובֿ פֿון ייִדישער שאַפֿערישקייט, זונטיק, דעם 5טן מײַ 2013
Video: A Celebration of Yiddish Creativity, Sunday, May 5, 2013

אָוונט פֿון הײַנטצײַטיקע ייִדישע פּאָעזיע
— זונטיק, דעם 1טן אויגוסט 2010
הערט זיך צו און לייענט די לידער.

A Bilingual Evening of Contemporary Yiddish Poetry
— Sunday, August 1, 2010
Listen to and read the poems.יובֿל־אויסשטעלונג:
„אַנדערע ציונס: פֿון פֿרײַלאַנד צו ייִדיש־לאַנד —
לאַנד און לשון אין דרײַ ייִדיש־אינסטאַנצן"

— דעם 15טן יוני - 15טן נאָוועמבער, 2011

Anniversary Exhibition:
"Other Zions: From Freeland to Yiddishland —
Land and Language in Three Intertwined Yiddish Entities"
— Wednesday, June 15 - November 15, 2011יום־טובֿדיקע דערעפֿענונג־פּראָגראַם:
„אַנדערע ציונס: פֿון פֿרײַלאַנד צו ייִדיש־לאַנד —
לאַנד און לשון אין דרײַ ייִדיש־אינסטאַנצן"

— מיטוואָך, דעם 6טן יולי 2011

Opening Program for the Anniversary Exhibition:
"Other Zions: From Freeland to Yiddishland —
Land and Language in Three Intertwined Yiddish Entities"
— Wednesday, July 6, 2011אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך
Comprehensive Yiddish-English Dictionary

אײנצל־עקזעמפּלאַרן פֿון פֿאַראַנענע
פֿריִערדיקע נומערן אױפֿן שװעל

Back Copies of Available
Issues of Afn shvel

בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
אַ ווינקל גאַנצקייט:
לידער און צײכענונגען
(אױספֿאַרקױפֿט)

Beyle Schaechter-Gottesman—
A Solid Spot:
Yiddish Poems and Drawings
(OUT OF STOCK)

בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
בײַ מײַן מאַמעס שטיבעלע
(קאָמפּאַקטל) (אױספֿאַרקױפֿט)

Beyle Schaechter-Gottesman—
At My Mother's House
(CD) (OUT OF STOCK)

בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
דער צװיט פֿון טעג:
לידער און צײכענונגען
(אױספֿאַרקױפֿט)

Beyle Schaechter-Gottesman—
The Blossom of Days:
Poems and Drawings
(OUT OF STOCK)

בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן—
מומע בלומע די מכשפֿה

Beyle Schaechter-Gottesman—
Aunt Bluma the Witch

גיטל שעכטער־װישװאַנאַט—
פּלוצעמדיקער רעגן: לידער

Gitl Schaechter-Viswanath—
Sudden Rain: Yiddish Poems

געלע שװײד פֿישמאַן—
אין שטילע שעהען: לידער

gele shveyd fishman
(Gella Schweid Fishman)—
in shtile shoen: lider

ד"ר סוס
(ייִדיש: שלום בערגער)—
איין פֿיש צוויי פֿיש
רויטער פֿיש בלויער פֿיש

Dr. Seuss (Yiddish:
Zackary Sholem Berger)—
One Fish Two Fish
Red Fish Blue Fish

ד"ר סוס
(ייִדיש: שלום בערגער)—
די קאַץ דער פּאַיאַץ
(אױספֿאַרקױפֿט)

Dr. Seuss
(Yiddish: Zackary
Sholem Berger)—
The Cat in the Hat
(OUT OF STOCK)

דוד באָטװיניק—
פֿון חורבן צום לעבן:
נײַע ייִדישע לידער

David Botwinik—
From Holocaust to Life:
New Yiddish Songs

דזשאַש װאַלעצקי—
אַריבער די שאָטנס (קאָמפּאַקטל)
(אױספֿאַרקױפֿט)

Josh Waletzky—
Crossing the Shadows (CD)
(OUT OF STOCK)

דזשיין פּעפּלער און אַבֿיבֿה אינאָך—
איך קען זיך נישט באַקלאָגן אָבער פֿון דעסט
וועגן באַקלאָג איך זיך אַ מאָל אויך (קאָמפּאַקטל) (אױספֿאַרקױפֿט)

Jane Peppler & Aviva Enoch—
I Can't Complain,
But Sometimes I Still Do
(CD) (OUT OF STOCK)

די גאָלדענע פּאַווע—
דאָס קול פֿון
דעם ייִדישן שרײַבער

The Golden Peacock—
The Voice of
the Yiddish Writer
(ALL-YIDDISH edition)

די גאָלדענע פּאַווע—
דאָס קול פֿון
דעם ייִדישן שרײַבער

(צוויישפּראַכיקע אויסגאַבע)

The Golden Peacock—
The Voice of
the Yiddish Writer
(Bilingual edition)

דער אײנהײטלעכער ייִדישער אױסלײג
The Standardized Yiddish Orthography

ה. אַ. רײ
(ייִדיש: שלום בערגער)—
דזשאָרדזש דער נײַגעריקער

H. A. Rey (Yiddish:
Zackary Sholem Berger)—
Curious George

זוכצעטל צו ייִדיש צװײ
פֿאַרבעסערט און פֿאַרגרעסערט
(אַראָפּצולאָדן בחינם)

Enhanced Index to Yiddish II
(Free Download)

ייִדישע שפּראַך נומ' 39
(אױספֿאַרקױפֿט)

Yidishe shprakh #39
(OUT OF STOCK)

מיכאל אַסטור—
געשיכטע פֿון דער פֿרײַלאַנד־ליגע און פֿונעם
טעריטאָריאַליסטישן געדאַנק (2 בב')

Mikhl Astour—
The History of the Freeland League
and Territorialist Thought (2 vols.)

מרדכי שעכטער—
ייִדיש צװײ: אַ לערנבוך פֿאַר
מיטנדיקע און װײַטהאַלטערס

Mordkhe Schaechter—
Yiddish II: An Intermediate
and Advanced Textbook

מרדכי שעכטער—
צוגאָב־געניטונגען צו ייִדיש צװײ
(מיט די ענטפֿערס)

Mordkhe Schaechter—
Yiddish II: Supplementary Exercises
with Answer Key

מרדכי שעכטער—
צוגאָב־געניטונגען צו ייִדיש צװײ
(מיט די ענטפֿערס)
(צום באַקומען נאָר ווי אַ פּע־דע־עף)

Mordkhe Schaechter—
Yiddish II: Supplementary Exercises
with Answer Key
(Available only as PDF)

מרדכי שעכטער—
טראָגן, האָבן און פֿריִיִקע קינדער־יאָרן:
אַן ענגליש־ייִדיש װערטערביכל
(אױספֿאַרקױפֿט)

Mordkhe Schaechter—
Pregnancy, Childbirth and Early Childhood:
An English-Yiddish Dictionary
(OUT OF STOCK)

מרדכי שעכטער—
די געװיקסן־װעלט אין ייִדיש
(אױספֿאַרקױפֿט)

Mordkhe Schaechter—
Plant Names in Yiddish
(OUT OF STOCK)

מרדכי שעכטער—
לײַטיש מאַמע־לשון:
אָבסערװאַציעס און רעקאָמענדאַציעס

Mordkhe Schaechter—
Authentic Yiddish:
Observations and Recommendations

מײַנע ערשטע טויזנט
ווערטער אויף ייִדיש

Mayne ershte toyznt
verter oyf yidish

נײַע ייִדישע ליטעראַטור —
אויפֿן שוועל

New Yiddish Literature —
Afn Shvel

שבֿע איטע צוקער —
פֿון יענער זײַט שוועל...
געקליבענע אַרטיקלען פֿונעם
זשורנאַל אויפֿן שוועל, 2005־2020

Sheva Zucker—
On the Other Side of the Threshold...
Selected Articles from the
Magazine Afn Shvel, 2005-2020

שלום־עליכם—
מאָטל פּייסע דעם חזנס

Sholem Aleichem—
Motl the Cantor's Son

שלמה סײַמאָן
(ענגליש: דוד פֿאָרמאַן)—
דאָס קלוגע שנײַדערל

Solomon Simon
(English: David Forman)—
The Clever Little Tailor

ליטעראַטור און מוזיק
Literature and Music

לינגװיסטיק און טערמינאָלאָגיע
Linguistics and Terminology

לערנביכער
Textbooks

פֿאַרשײדנס
Miscellaneousפֿילמען פֿון ייִדישע שרײַבערס
Yiddish Writers’ Film Project

About Us וועגן אונדז
Abraham Rosin (Ben Adir)
‫בן־אַדיר (אַבֿרהם ראָזין)‬

Benefactor
בעל־טובֿה

Donor
נדבֿן

Friend
גוטער־פֿרײַנד

I. N. Steinberg
יצחק־נחמן שטײנבערג

Individual Member/Subscriber
סתּם־מיטגליד/אַבאָנענט

Institutional Member
‫אינסטיטוציאָנעלער מיטגליד

Miriam Trinh
מרים טרין

Mordkhe Schaechter
‫ מרדכי שעכטער

Patron
‫מעצענאַט

Salomea Perl
(English: Ruth Murphy)—
The Canvas and
Other Stories:
a bilingual Yiddish-English edition

Sample Article (Click to Download PDF)
Sample Article (Click to Download PDF)
Sample Article with Glossary
(Click to Download PDF)

Search
Sheva Zucker
שבֿע איטע צוקער

Sponsor
פּאַטראָן

Student Member
סטודענטישער מיטגליד

Supporter
שטיצער

Sustaining Member
אונטערשפּאַר

Tzaddik
צדיק